حسن بقایی

حسن بقایی (درگذشته خرداد ۱۳۵۱ خورشیدی) از سرلشکران دورهٔ نخست‌وزیری محمد مصدق بود. وی در جریان تظاهرات حزب توده در تاریخ ۲۳ تیر در سال ۱۳۳۰ خورشیدی مصادف با ۱۴ ژوئیه ۱۹۵۱ که در شهر تهران برگزار گردید، به جهت امکان تسخیر مجلس و به خطر افتادن جان نمایندگان دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان را صادر کرد و به همین دلیل محمد مصدق نخست وزیر فوراً وی را از ریاست شهربانی برکنار کرد و برای مجازات تحویل مقامات قضایی داد.

سرلشکر حسن بقایی، چهار روز پیش از انجام تظاهرات، از ریاست دادرسی ارتش شاهنشاهی به ریاست شهربانی کل منصوب شده بود.


منابع

  • دکتر باقر عاقلی. «سال ۱۳۵۱ شمسی». در روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی جلد دوم. مصور. چاپ دوم. تهران: نشر نامک، ۱۳۸۷. ۲۶۴. شابک ۹۶۴-۶۸۹۵-۵۳-۰. 
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.