برگه‌دان مستند فراگیر

برگه‌دان مستند فراگیر که به‌اختصار GND خوانده می‌شود، پرونده مستند از داده‌های کتابخانه‌ای است که برای سازماندهی نام اشخاص، عنوان سرنام‌ها و شرکت‌ها در فهرست‌نویسی کاربرد دارد. اساساً از این شیوه برای سندپردازی در کتابخانه‌ها و بایگانی استفاده می‌شود.

برگه‌دان مستند فراگیر توسط کتابخانه ملی آلمان و با همکاری شبکه‌های مختلف کتابخانه‌ای مدیریت شد و تحت مجوز کریتیو کامانز صفر (مالکیت عمومی) در دسترس است.[1]

دیگر داده‌های کتابخانه‌ای: برگه‌دان مستند مجازی بین‌المللی (VIAF)، کتابخانه کنگره Authorities (LCNAF)، Web NDL Authorities by the کتابخانه شورای ملی ژاپن (ژاپن) و LIBRIS توسط کتابخانه ملی سوئد.

انواع اصلی برگه‌دان مستند فراگیر

شش نوع اساسی برگه‌دان مستند فراگیر:[2]

نوع آلمانی (رسمی) فارسی (ترجمه)
p Person (individualisiert) شخص (فردی)
n Name (nicht individualisiert) نام (غیر فردی)
k Körperschaft شرکت
v Veranstaltung واقعه
w Werk اثر
s Sachbegriff موضوع سرنام
g Geografikum نام جغرافیایی

منابع

پیوند به بیرون

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.