ایرانی

ایرانی می‌تواند به مقاله‌های زیر اشاره داشته باشد:

  • مردمان ایرانی، گروه‌های قومی از تبار اقوام ایرانی‌زبان باستان که به یکی از زبانهای ایرانی گویش می‌کنند
  • هر آنچه منسوب به کشور ایران باشد مثلاً یک کالای ایرانی
  • یک نام خانوادگی فارسی
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.