Tööstus

Tööstus on ühiskonna tootlike jõudude arenemist mõjustav rahvamajandusharu, mille ettevõtted (tehased, vabrikud, kaevandused, elektrijaamad) valmistavad töövahendeid nii tööstuse enese kui ka teiste rahvamajandusharude jaoks, toodavad tooraineid, materjale, kütust ja energiat ning töötlevad tööstus- ja põllumajandussaadusi.

Tööstust jaotakse hankivaks ja töötlevaks tööstuseks. Aga hankiva tööstuse koosseisu kuuluvad enamasti need majandusharud (põllumajandus, kalandus, metsandus, mäetööstus), mille toodang on teiste majandusharude tooraine.

Tööstus koos ehitusega kuulub sekundaarse sektori koosseisu.

Tööstuse harud ja allharud

Vaata ka

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.