Rahvakultuur

Rahvakultuur on ühele rahvale omane (traditsiooniline) kultuur.

Kitsamas tähenduses koosneb rahvakultuur üksnes antud rahvale omastest, unikaalsetest ja põlistest kultuurielementidest.

Laiemas tähenduses võidakse rahvakultuuri all mõista ka kogu rahva kultuuri, kaasa arvatud kultuurilaenud ja -mõjustused teistest kultuuridest, mis koos ainuomaste kultuurielementidega moodustavadki unikaalse kogumi.

Enamasti kasutatakse rahvakultuuri mõistet vahepealses tähenduses, pidades eelkõige silmas kultuurielementide traditsioonilisust ja pikaealisust.

Vaata ka

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.