KGB

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee ehk KGB (vene Кoмитет государственной безопасности, lühend КГБ CCCP) oli Nõukogude Liidu riikliku julgeoleku, sisejulgeoleku ja välisteabehanke ametkond, mis tegutses ajavahemikus 5. juulist 1978 kuni 6. novembrini 1991.

 See artikkel on NSV Liidu riikliku julgeoleku asutusest; Valgevene Vabariigi RJK (Камітэт дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь, lühend КДБ (KDB)) kohta vaata artiklit Valgevene Vabariigi Riikliku Julgeoleku Komitee

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee
Lühend NSV Liidu RJK
Asutatud 1978
Asukoht Lubjanka väljak
Tegevuspiirkond NSV Liit
Juhtkond NSV Liidu RJK esimees
Emaorganisatsioon NLKP KK Poliitbüroo
Nõukogude luureteenistuste ajalugu

Nõukogude Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee loodi 1954. aastal NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Julgeoleku Komiteena ning reorganiseeriti pärast 1978. aasta NSV Liidu Konstitutsiooni vastuvõtmist 5. juulist 1978. aastal NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komiteeks.

NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee allus kuni 1977.aastani formaalselt NSV Liidu Ministrite Nõukogule, kuid alates 1978. aastast, läbi NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee esimehe, ainult Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee Poliitbüroole – NSV Liidu kõrgeimale poliitilise võimu organile.

NSV Liidu RJK juhid

 Pikemalt artiklis NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee esimeeste loend.

NSV Liidu RJK organisatsioon

Juhtkond

 • NSV Liidu RJK esimees
  • NSV Liidu RJK esimehe asetäitjad
 • Kolleegium
 • NSV Liidu RJK parteikomitee
 • NSV Liidu RJK komsomolikomitee
 • NSV Liidu RJK sekretariaat/alates 18.07.1980 NSV Liidu RJK Asjadevalitsus, koos Korrapidamisteenistuse ja vastuvõturuumidega
 • NSV Liidu RJK esimehe juures asuv grupp
 • NSV Liidu RJK Operatiivstaap (moodustati 1990. aastal)
 • NSV Liidu RJK Inspektsioon

Funktsionaalvalitsused

NSV Liidu RJK Esimene Peavalitsus

 Pikemalt artiklis NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Esimene Peavalitsus., Välisluure, välisriikides asuvate legaalsete ja illegaalsete residentuuride kaudu;

NSV Liidu RJK Teine Peavalitsus

 Pikemalt artiklis NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Teine Peavalitsus., teostas siseriiklikku vastuluuret, NSV Liidu kodanike ja ka välismaalaste suhtes; välisluuretegevuse kindlustamiseks vajalikud vastuluureüksused olid Esimese peavalitsuse koosseisus – K Valitsus.

NSV Liidu RJK Kolmas Peavalitsus

 Pikemalt artiklis Eriosakond. ning NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kolmas Valitsus ja Peavalitsus, sõjaväeline vastuluure, sõjaväe poliitilise meelsuse kontroll kuni 1982. aastani Valitsus ja seejärel Peavalitsus, mis teostas kontrolli läbi NSV Liidu Relvajõudude sõjaväeosade juures asuvate Eriosakondade (Особый отдел) kaudu.

NSV Liidu RJK Neljas Valitsus

 Pikemalt artiklis NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Neljas Valitsus., julgeoleku tagamine ja järelevalve transpordi ja sideliinidel.

NSV Liidu RJK Viies Valitsus

 Pikemalt artiklis NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Viies Valitsus., NSV Liidu julgeolekuorganite poliitiline politsei "võitlus ideoloogilise diversiooniga", poliitiliste teisitimõtlejatega ja usuorganisatsioonide kontroll, trükiste tsenseerimine, nimetati 1989. aasta 11. augustil Z valitsuseks (Управление по защите советского конституционного строя (Управление "3") КГБ СССР), Filipp Bobkov.

NSV Liidu RJK Kuues Valitsus

 Pikemalt artiklis NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kuues Valitsus., majandusvastuluure ja tööstussaladuste kaitse

NSV Liidu RJK Seitsmes Valitsus

 Pikemalt artiklis NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Seitsmes Valitsus., salajane järelevalve, varjatud füüsilise ja tehnilise jälgimise meetodite ja vahendite abil ning NATO liikmesriikide saatkondade jälgimine ja kaitse

NSV Liidu RJK Kaheksas Peavalitsus

 Pikemalt artiklis NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kaheksas Peavalitsus., sidesüsteemid ja šifreerimine , (Восьмое Главное Управление КГБ CCCP (связь и шифровальная служба));

NSV Liidu RJK Üheksas Valitsus

 Pikemalt artiklis NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Üheksas Peavalitsus., (Девятое управление КГБ CCCP), NLKP ja NSV Liidu valitsuse juhtkonna füüsiline (füüsilise) valve ja ihukaitse;
  • 9. valitsuse 1. osakonna 18. jaoskond, personaalsed ihukaitsjad NLKP juhtkonnale[1]
9. Valitsuse ülemad: Nikolai Zahharov (1958–1961), Vladimir Tšekalov (Владимир Яковлевич Чекалов)(1961–1967), kindralleitnant Sergei Antonov (1968–1974), Juri Strožev (1974–1983), Juri Plehhanov (1983–1991).

NSV Liidu RJK Viieteistkümnes valitsus

 Pikemalt artiklis NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Viieteistkümnes Peavalitsus. (Пятнадцатое Главное управление КГБ CCCP), NSV Liidu kommunistliku partei juhtorganite (NLKP KK ja NLKP KK Sekretariaat) ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu poolt kasutatavate ning riiklikku tähtsust omavate objektide valve. Ülem kindralleitnant Sergei Antonov (1974–), milles vähemalt 5 valitsust.
 • NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kuueteistkümnes valitsus, (Шестнадцатое управление КГБ CCCP) raadioluure, signaalluure ning elektrooniline luure;
 Pikemalt artiklis NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kuueteistkümnes valitsus.
 • NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Piirivalvevägede Peavalitsus
 Pikemalt artiklis NSV Liidu piirivalve. ja NSV Liidu piirivalve Eestis

Tugiteenistused

 • NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Operatiivtehniline Valitsus (Оперативно-техническое КГБ CCCP (ОТУ)), teostas RJK poolt läbiviidava jälitustoimingute tehnilise kindlustamise – (audio- ja audiovisuaalse salajase jälgimise tehniline kindlustamine), ülem Otar Gotsiridze (Отар Гоциридзе).
 • NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Uurimisosakond

Uurimisosakonna ülemad:

 • justiitsteenistuse kindralpolkovnik, Mihhail Maljarov (1955. aasta märts – 1957. aasta veebruar);
 • justiitsteenistuse kindralmajor/kindralleitnant, Nikolai Tšistjakov (7. juuli 1958 – 17. aprill 1964);
 • justiitsteenistuse kindralleitnant, A.F. Volkov (1964. aasta aprill – 1986. aasta detsember);
 • Leonid Barkov, (1986. aasta detsember – 1989. aasta jaanuar);
 • Vladimir Rastorgujev, (1989. aasta jaanuar – 1991. aasta)
 • NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee 6. eriosakond (Шестой отдел КГБ CCCP (перехват и перлюстрация корреспонденции)), kirjavahetuse kontroll ja perlustatsioon
 • NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee 10. (arvestus)osakond, kandis aja jooksul ka nimetusi 1. Eriosakond ja A osakond, kus olid arvel: agendid ja informaatorid, tagaotsitavad ja kahtlustatavad ning läbitöödeldavad, endised poliitvangid, kõik välismaal käinud ning seal sugulasi omavad ja kõik NSV Liidus asuvad välismaalased.
 • NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee 12. osakond, (Двенадцатый отдел КГБ CCCP (прослушивание)[2], milles vähemalt 6 jaoskonda; otsealluvusega RJK esimehele, ülem Juri Plehhanov.
 • NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Kaadrite valitsus
 • 5. osakond vastutas NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee töötajate füüsilise eriettevalmistus eest, kasutades selleks Spordiklubi Dünamo treeningvõimalusi[3].
 • NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee Valitsusside osakond (Управление правительственной связи)[4], moodustati 1971. aastal. Ülem Juri Tolmatšov (Юрий Толмачев) (1973–1986), milles vähemalt 3 jaoskonda;
  • Sidesüsteem Iskra (система связи «Искра»)[5], mida kasutati NSV Liidu Piirivalve, Sõjatööstuskompleksi, NLKP ja nõukogude nomenklatuuri omavaheliseks suhtlemiseks, sidesüsteem hõlmas ligi 500 asustatud punkti.
 • Füüsilise julgeoleku osakond, töötajate enda julgeoleku tagamiseks
 • NSV Liidu RJK Sekretariaat (Секретариат КГБ)
 • Inspektsioonivalitsus (Инспекторское управление )
 • Sõjalismeditsiiniline valitsus (Военно-медицинское управление)
 • Sõjalisehitusvalitsus (Sõjaliste Objektide Ehitusvalitsus) (Военно-строительное управление)
 • Majandusvalitsus (Хозяйственное управление)
 • Finantsplaaniline valitsus (Финансово-плановый отдел )
 • Mobilisatsiooniosakond (Мобилизационный отдел)
 • Juriidilisõiguslik valitsus (Юридически-правовое управление)
 • Operatiivanalüüsi ja informatsiooniteenistus, mis loodi 1989. aastal ja reorganiseeriti Analüüsivalitsuseks 1990. aastal (Служба оперативного анализа и информации, Аналитическое управление)

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee õppeasutused

 • NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee F. E. Dzeržinski nimeline Kõrgem Punalipuline Kool[6] Moskvas Pelše tänav 4 (ул. Пельше,4),
 • NSV Liidu RJK kool nr 101, 1968. aastast RJK Instituut ja 1984. aastast Andropovi nimeline Punalipuline luureinstituut, (Краснознаменный Институт разведки им.Ю.В.Андропова), Moskva lähedal;
 • NSV Liidu RJK kool nr. 201 (territoriaalorganite ja vastuluuretöötajate ettevalmistamine), Gorkis, mis tegutses kuni 1960. aastani;
 • NSV Liidu RJK 1-aastase õppeajaga kool nr. 204, Kiievis, Ukraina NSV-s, mis reorganiseeriti 1969. aastal RJK Kursusteks ja 1975. aastal RJK Kõrgemateks kursusteks
 • NSV Liidu RJK 1-aastase õppeajaga kool nr. 302 Minskis, Valgevene NSV-s (Высшие курсы КГБ по подготовке оперативных работников для территориальных органов госбезопасности[7]), mis 1964. aastal RJK Kõrgemateks kursusteks;
 • NSV Liidu RJK 2-aastase õppeajaga kool nr. 303, Vilniuses, Leedu NSV-s, mis tegutses kuni 1959. aastani;
 • NSV Liidu RJK 1-aastase õppeajaga kool nr. 305, Tbilisis, Gruusia NSV-s, mis reorganiseeriti RJK Kõrgemateks kursusteks
 • NSV Liidu RJK vastuluurekool nr. 306, Harkovis, Ukraina NSV-s;
 • NSV Liidu RJK kool nr 311, Novosibirskis, mis reorganiseeriti 1974. aastal RJK Kõrgemaks sõjaväevastuluurekursusteks (Высшие курсы военной контрразведки);
 • NSV Liidu RJK kool nr 401, Leningradis, mis reorganiseeriti 2-aastase õppeajaga RJK Kõrgemateks kursusteks (varjatud jälgimisega tegelevatele töötajatele)
NSVL RJK organisatsiooniliste muudatuste kronoloogia
 • 1990. aastal, "OK" valitsus (Управление по борьбе с организованной преступностью – Управление "ОП"), võitlus organiseeritud kuritegevusega:
 • 1990. aastal, "SV" valitsus (Управление «СЧ»), RJK Eriväeosad
 • 1990. aastal loodi, Avalike suhete keskus (Центр общественных связей), juhataja Juri Kobaladze.

NSV Liidu RJK piirkondlikud struktuuriüksused

 Pikemalt artiklis NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee piirkondlikud asutused.
 • Usbeki NSV Riikliku Julgeoleku Komitee
 • Turkmeeni NSV Riikliku Julgeoleku Komitee,
 • Tadžiki NSV Riikliku Julgeoleku Komitee,
 • Kasahhi NSV Riikliku Julgeoleku Komitee
 • Kirgiisi NSV Riikliku Julgeoleku Komitee

NSV Liidu RJK variasutused, katte- või sirmorganisatsioon

 • Pressiagentuur APN;
 • Injurkolleegium;
 • Intouristi turismiagentuur;
 • Üleliiduline Autoriõiguste Agentuur, lühend VAAP
 • NSV Liidu Rahukaitsekomitee
 • Kaasmaalaste ühing "Rodina"
 • NSV Liidu Riikliku Kinokomitee juures asuv Sovinterfest ("Совинтерфесте" при Госкино СССР)

NSV Liidu Riiklik Julgeoleku Komitee ja avalikud suhted

Riikliku Julgeoleku Komitee kirjanduses
 • Julian Semjonov, "Seitseteist kevadist hetke"
 • Julian Semjonov, «TASS on volitatud teatama...», Eesti Raamat, 1981;
 • Julian Semjonov, "Major Vihur. Seitseteist kevadist hetke", Eesti Raamat, 1984;
 • Aleksandr Avdejenko, "Tisza kaldal", Eesti Raamat, 1987;
 • John le Carre, "Vene maja", Eesti Raamat, 1993;
 • Rafael Mihhailov, "Kutsumata külaline", Eesti Raamat, 1986;
 • I. Papulovski, V. NIkišin, "Kompromiss on välistatud", Eesti Raamat, 1984;
Riikliku Julgeoleku Komitee filmograafia
 • "TASS on volitatud teatama(«ТАСС уполномочен заявить»);
 • "Kilp ja mõõk" («Щит и меч»);
 • "Major Vihur" (Майор Вихрь), peategelase prototüüp (Березняк Евгений Степанович)[9];
 • "Seitseteist kevadist hetke" («Семнадцать мгновений весны»), peategelase prototüüp RSHA IV osakonna(Gestapo) SS Hauptsturmführer Willi Lehmann, Agent A-201/Breitenbach;
 • "Residendi eksitus" («Ошибка резидента»);
 • "Variant "Omega"" (Вариант «Омега»)
 • "Tee "Saturni"" (Путь в «Сатурн»);
 • ""Saturni" lõpp (Конец «Сатурна»);
 • "Lahing pärast võitu" (Бой после победы);
Eelnev:
NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee
NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee
1978–1991
Järgnev:
'
Eelnev:
Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee
Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee
1978–1991
Järgnev:
'

Ülejooksikud nõukogude riikliku julgeoleku süsteemist

 • (1961) Bogdan Stašinski (NSV Liidu SM 2. Peavalitsusest (välisluure aktiivmeetmed));
 • (1961) Anatoli Golitsõn (NSV Liidu Soome saatkonnast);
 • (1964) Juri Nossenko, (Šveitsist);
 • (1971) Oleg Ljalin, (NSV Liidu kaubandusesindusest Suurbritannias);
 • (1976) Аnatoli Semjonov Nigeeria residentuuri radist-šifreerija;
 • (1979) Stanislav Levtšenko Jaapani Tokio legaalse residentuuri töötaja;

NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee likvideerimine

1991. aastal pärast RJK viimase juhi Vladimir Krjutškovi juhtimisel toime pandud Augustiputši läbikukkumist reorganiseeris viimane NSV Liidu president Mihhail Gorbatšov 22. oktoobril 1991 NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee, lahutades RJK luure, vastuluure, piirivalve ja valitsussidega tegelevad struktuuriosad iseseisvateks teenistusteks.

Üleminekuperiood

6. mail 1991 moodustati NSV Liidu RJK esimehe V. Krjutškovi ja Vene NFSV presidendi Boriss Jeltsini vahelise kokkuleppe alusel Vene NFSV Riikliku Julgeoleku Komitee;

26. novembril 1991 Vene NFSV presidendi Boriss Jeltsini seadlusega reorganiseeriti Vene NFSV RJK – Vene NFSV Föderaalseks Julgeolekuagentuuriks (Агентство федеральной безопасности РСФСР (АФБ РСФСР));

19. detsembril 1991 välja antud Vene NFSV presidendi Boriss Jeltsin korraldusega reorganiseeriti senised Vene NFSV Föderaalne Julgeolekuagentuur ja Vene NFSV Siseministeerium Vene NFSV Julgeoleku- ja Siseministeeriumiks (Министерство безопасности и внутренних дел РСФСР, lühend МБВД РСФСР) ning pärast 25. detsembril 1991 Vene NFSV reorganiseerimist Venemaa Föderatsiooniks, 26. detsembril 1991 Venemaa Föderatsiooni Julgeoleku- ja Siseministeeriumiks (Министерство безопасности и внутренних дел Российской Федерации).

Koos Venemaa julgeolekuteenistuste loomisega liideti nendega ka NSV Liidu RJK koosseisus olnud allasutused:

24. jaanuaril 1992 Venemaa Föderatsiooni presidendi B. Jeltsini korraldusega moodustati Venemaa Föderatsiooni Föderaalse Julgeolekuagentuuri baasil Venemaa Föderatsiooni Julgeolekuministeerium (Министерства безопасности Российской Федерации (МБР)).

21. detsembril 1993 moodustati Venemaa Föderatsiooni presidendi B. Jeltsini korraldusega Venemaa Föderatsiooni Föderaalne Vastuluureteenistus ning 3. aprillil 1995 Venemaa Föderatsiooni Föderaalne Julgeolekuteenistus.

Vaata ka

 • NSV Liidu Tsiviillennunduse Ministeeriumi 235. üksik lennusalk[11]

Viited

Kirjandus

 • Christopher Andrew, Oleg Gordijevski. "KGB: The Inside Story of Its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev". Harpercollins, 1992, ASIN: B000OA9FNO
 • Margus Lääne, Valdur Ohmann. “Kuidas komprat koguti? NKGB infoallikad 1941. aastast osaliselt säilinud operatiivandmete põhjal.” Tuna 2007, nr. 4, lk. 86–98

Välislingid

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.