Informaatika

Informaatika ehk arvutiteadus (ka arvutiasjandus; inglise computer science, saksa Informatik, prantsuse informatique) on info struktuuri, hankimist, töötlemist ja esitamist käsitlev teaduse ning tehnika haru[1]. Informaatikat seostatakse tänapäeval eeskätt arvutitega.

 See artikkel räägib informaatikast üldse; arvutiteaduse all võidakse mõista ka teoreetilist informaatikat.

Definitsioon

Eestikeelsetes teatmeteostes on informaatikat defineeritud nii:

  • "arvutil põhineva infotöötlusega tegelev teaduse ja tehnika haru"[2][3]
  • "arvutipõhise infotöötlusega tegelev teaduse ja tehnika haru, mis tegeleb riistvara kui tarkvaraga"[4]

Nimi

Eesti keeles on informaatika kohta käibel peamiselt nimetus, mille eeskuju on võetud saksa ja prantsuse keelest. Inglise keele eeskujul moodustatud "arvutiteadus" on vähem kasutatav ning mõnikord mõistetakse selle all informaatika haru teoreetilist informaatikat.

Sõnad Informatik ja informatique on moodustatud sõnast Information või information (informatsioon) sõnade Mathematik ja mathématique ('matemaatika') eeskujul. Sõna võeti saksa ja prantsuse keeles kasutusele 1960ndatel.[5]

Inglise keeles ei ole sõna informatics laia kasutamist leidnud. Selle asemel kasutatakse otseselt arvutitele viitavat terminit computer science. Et vältida paljude informaatikute meelest liiga tihedat sidumist arvutitega, kasutatakse ka väljendit computing science ('arvutusteadus').[5]

Informaatika harud

Informaatika põhiharud on teoreetiline informaatika ehk arvutiteadus kitsamas mõttes, praktiline informaatika ja tehniline informaatika ehk arvutitehnika. Kõrvalvaldkondade seas on interdistsiplinaarsed teadusharud informaatika didaktika, tehisintellekt ja sotsiaalinformaatika.

Rakendusinformaatika hõlmab informaatika rakendusi igapäevaelus ja teistel erialadel, näiteks majandusinformaatika, geoinformaatika, meditsiiniinfomaatika.

Informaatikuid

Viited

Vaata ka

Kirjandus

  • Peter Rechenberg. Was ist Informatik?: Eine allgemeinverständliche Einführung‎, 2000. Google'i raamat
  • Jörg Desel. Das ist Informatik‎, 2001. Google'i raamat
  • Claus Rautenstrauch, Thomas Schulze. Informatik für Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftsinformatiker‎, 2002. Google'i raamat
  • Heinz-Peter Gumm, Manfred Sommer. Einführung in die Informatik‎, 2006. Google'i raamat
  • Peter Rechenberg. Informatik-Handbuch‎, 2006. Google'i raamat
  • Dieter Werner. Taschenbuch der Informatik‎, 2007. Google'i raamat
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.