List of Swedish cavalry regiments

This is a list of Swedish cavalry regiments, battalions, corps and companies that have existed in the Swedish Army. They are listed in three ways, first by the actual units that have existed, then by the various names these units have had, and last by the various designations these units have had.

By unit

 • Adelsfanan (15711901)
 • Aschebergska regementet (16741720)
 • Blå (Putbusska) husarregemenetet (17621766)
 • Bohus dragonbataljon (16791720)
 • Bohus-Jämtlands kavalleribataljon (16611670)
 • Bohusläns dragonregemente (17271776)
 • Bohusläns kavalleri och dragonregemente (17201727)
 • Bohusläns kavallerikompani (16701674)
 • Bohusläns lätta dragonregemente (17761791)
 • Cederströmska husarregementet (18161822)
 • Finska lätta dragonkåren (17701772)
 • Gula (Wrangelska) husarregementet (17621766)
 • Gröna dragonerna (16751679)
 • Hornska husarregementet (17971801)
 • Husarregementet (17661797)
 • Husarregementet Konung Karl XV (18601882)
 • Indelta livdragonregementet (17211791)
 • Jämtlands hästjägarkår (18301893)
 • Karelska dragonkåren (17431780)
 • Karelska dragonregementet (17351743)
 • Karelska dragonskvadronen (17241735)
 • Konungens värvade husarregemente (18591860)
 • Kronprinsens husarregemente (18221859, 18821927)
 • Livhusarregementet (17931797)
 • Livregementet till häst (16671791)
 • Livregementets dragonkår (18151893)
 • Livregementets husarkår (18151893)
 • Livregementsbrigadens kyrassiärkår (17911815)
 • Livregementsbrigadens lätta dragonkår (17911815)
 • Lätta dragonerna av livgardet (17721793)
 • Lätta livdragonregementet (17971806)
 • Mörnerska husarregementet (18011816)
 • Norra skånska kavalleriregementet (16861801)
 • Nylands lätta dragonkår (18031805)
 • Nylands lätta dragonregemente (18051809)
 • Nylands och Tavastehus dragonregemente (17211791)
 • Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente (16321721)
 • Riksänkedrottningens livregemente till häst (16741720)
 • Skåne-Bohusläns dragonregemente (16701675)
 • Skånska linjedragonregementet (18011807)
 • Smålands kavalleriregemente (16841801)
 • Smålands dragonregemente (18011822)
 • Svenska husarregementet (17581762)
 • Upplandsfanan (1536-1620)
 • Upplands ryttare (16341667)
 • Viborgs läns kavalleriregemente (16321724)
 • Västgöta regemente till häst (16281655)
 • Västgöta kavalleriregemente (16551802)
 • Västgöta linjedragonregemente (18021806)
 • Västgöta dragonregemente (18061811)
 • Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente (16321721)
 • Östgöta kavalleriregemente (16341791)

By name

By designation

See also

References

Print
 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Stockholm: Statens Försvarshistoriska Museer. ISBN 91-971584-4-5. 
 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek. ISBN 91-972209-0-6. 
 • Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700-2000: chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus. ISBN 91-87184-74-5. 
Online
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.