Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia be first

Ityopʾya, Ityopʾya, Ityopʾya qədämi
English: Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia be first
ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቅደሚ

National anthem of  Ethiopia
Lyrics Gebre-Mariam Tesema
Music Daniel Yohannes
Adopted 1975
Relinquished 1992

Ityopʾya, Ityopʾya, Ityopʾya qədämi (Amharic: ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቅደሚ, "Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia be first") was the national anthem of Ethiopia during the Derg regime of Mengistu Haile Mariam and, after 1987, was the national anthem of the People's Democratic Republic of Ethiopia.[1]

Lyrics

ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቅደሚ
(Amharic)
Ityopʾya, Ityopʾya, Ityopʾya qədämi
(Transliteration)
Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia be first
(English Translation)

ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቅደሚ
በኅብረሰባዊነት አብቢቢ ለምልሚ!
ቃል ኪዳን ገብተዋል ጀግኖች ልጆችሽ
ወንዞች ተራሮችሽ ድንግል መሬትሽ
ለኢትዮጵያ አንድነት ለነጻነትሽ
መስዋዕት ሊሆኑ ለክብር ለዝናሽ!
ተራመጂ ወደፊት በጥበብ ጎዳና
ታጠቂ ለሥራ ላገር ብልጽግና!
የጀግኖች እናት ነሽ በልጆችሽ ኩሪ
ጠላቶችሽ ይጥፉ ለዘላለም ኑሪ!

Ityopʾya, Ityopʾya, Ityopʾya qədämi
Bäḫəbräsäbawinät abbibi lämlimi!
Qal kidan gäbtäwal jägnoch ləjochəshə,
wänzoch tärarochəsh dəngəl märetəshə
LäItyoṗya andənät länätsanätəshə
mäswaʿt lihonu läkəbər läzənash!
Täramäji wädäfit bätʾəbabə godana
Tatʾäqi läśəra lagär bələtsəgna!
Yäjägnoch ənat näsh bäləjochəsh kuri
Tʾälatochəsh yətʾfu läzälaläm nuri!

Ethiopia, EthiopiaEthiopia, be first
In socialism – flourish, be fertile!
Your brave sons have made a covenant,
That your rivers and mountains, your virgin land
Should be a sacrifice for the unity of Ethiopia, for your freedom,
To your honour and renown!
Strive forwards on the road of wisdom,
Gird yourself for the task,
For the prosperity of the land!
You are the mother of heroes – be proud of your sons,
May your enemies perish – may you live for ever!

References

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.