PP (BLG)

Prémma pâgina
in dialàtt bulgnais.
Bänvgnó in vatta a Wikipedia,
L'enziclopedî lébbra che tótt i pôlen canbièr!

Qual ch'as fà int'la comunitè

Ai é 10 165 pâgin in emigliàn e rumagnôl, ai n é in arzàn · in bulgnais · in cararais · in frarais · in mudnais · in piasintén · in parmsàn · in rumagnôl. Adlizî al vòster dialàtt! E scrivî!

  • Par scrîver quèl de pió, i artéccuel ch'i prénn èser slunghè: Abûż.
  • T'î rivê ch'l è pôch? Clécca qué
  • Cum fâghia a dvintèr un utänt ed Wikipedia?
  • Galateo di Wikipedia · WikiLove
  • Sundâg' ch'a sän drî ch'a fän
  • Prugèt Pruvénzia ed Bulåggna: Scrivän un sît par tótti äl cmónni dla Pruvénzia ed Bulåggna.

In vidrénna. Al savîv che...

Artécol in dialèt arzân

Al scutmâj l'è na parôla dl'Arzân, cl'as câta ânca in tânt êter dialèt, cmé al Mudnèiṣ e Frarèiṣ , e ânca fōra regiòun d'intòurn'al Pò. Un scutmâj l'é na sôrta ed nòm inventê, druvê ânca al dé d'incō, ch'l'as tâca a la gînta per tór in gîr na quêlch qualitê o difèt; al pōl ânca arfêres al mistēr o a l'urégin (la faméja o la sitê) dla persòuna. Cûn al tèimp, i scutmâj e pōlen dvintêr quêsi di secònd cugnòm. Cól ch'l'é sicûr l'é che na vôlta tachê l'an's chêva pió.

La stôria dla parôla l'an é mia sicûra, mo la dév gnîr dal medioēv ed èser lighêda ai scongiurâs ed protesióun ed la persòuna. Di spiegasiòun pusébil în: dal tudèsch antîgh Scottname (un nòm dê per schêrs o per tōr in gîr), dal latèin excutere malia (= scongiurêr i incantèisem), excutere mala (= scongiurêr i mêl) o scutum in mallo (= scûd purtê int i adunânsi ed piâsa).
Lēş la vōş ...

DA FARE

  Emégglia-Rumâgna

Pruvénzi · Cmónni e paîs · Stòria · Siänza di dialétt · Gramâtica · Parsunâg’ · Èrt · Siänza däl tradiziån · Cusénna · Teâter · Povesî · Mûsica · Tradiziån

Èrt, Leteratûra e länguv

Èrt · Architetûra · Cìnnema · Balèr · Fotografî · Fumétt · Leteratûra · Länguv · Mûsica · Dipént · Scultûra · Teâter

Siénz dla sozietè

Siänza dl òmen · Siänza di ritrovamént · Lazz · Economî · Educaziån · Finanza · Filosofî · Siänza däl fôl · Puléttica · Siänza dla mänt · Religiån · Siänza dla zänt · Stòria

Siénz

Astronomî · Biologî · Bîsti · Chémmica · Fîsica · Geometrî · Pinsîr fén · Siänza dî nómmer · Siänza dla Tèra · Geografî · Statésstica

Tecnologî

La Raid däl Raid · Agricultûra · Comunicaziån par râdio e televisiån · Eletrònica · Indósstri · Infurmâtica · Inzgnarî · Medgénna · Traspôrt

S-ciapinèr e Zänt

Zûg · Coleziån · Cusénna · Zardén · Giurnèl · S-ciapinèr · Mîz ed comunicaziån · Spetâcuel · Spòrrt · Televisiån · Viâz · Zûg dal zarvlån

Ètri lésst

Artéccuel ed qualitè · Tótti äl våus · Tótti äl categorî · Tótt i mudèl
Arsàn · Bulgnais · Cararìn · Frares · Mudnais · Piasintén · Pramzàn · Rumagnòl

{{{TITOLO}}}

{{{PREAMBOLO}}}
Wikizionario
{{{WIKIZIONARIO}}} ({{{ITALIANO}}})
Wikibooks
{{{WIKIBOOKS}}} ({{{ITALIANO}}})
Wikiquote
{{{WIKIQUOTE}}} ({{{ITALIANO}}})
Wikisource
{{{WIKISOURCE}}} ({{{ITALIANO}}})
Wikispecies
{{{WIKISPECIES}}} ({{{INGLESE}}})
Wikinotizie
{{{WIKINOTIZIE}}} ({{{ITALIANO}}})
Commons
{{{COMMONS}}} ({{{INGLESE}}})
Meta-Wiki
{{{METAWIKI}}} ({{{INGLESE}}})

DA FARE    DA FARE

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.