Walkers' Wood

Cerdd Gymraeg gan Myrddin ap Dafydd yw "Walkers' Wood". Cerdd am tad a mab yn mynd am dro yng Nghoed Llugwy. Wrth i'r ddau fynd am dro yng nghannol tymor yr Hydref, maen't yn cael gweld y lliwiau hyfyrd sydd o'u cwmpas. Mae'r gerdd yn cannolbwyntio ar y iaith gymareg a sut mae twristiaeth yn gallu difetha' byd natur Cymru. Mae twristiaeth yn bwysig iawn i ddiwydiant Cymru. Mae nifer o pentrefi fel Betws-y-Coed yn dibynnu ar dwristiaeth ar gyfer eu bywoliaeth a busnesau.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.