New London (Prince Edward Island)

Mae New London yn gymuned wledig yng Nghanada sydd wedi'i leoli yn Queen's County, Prince Edward Island.

New London
Daearyddiaeth
Gwlad Canada

Wedi'i leoli yn nhrefgordd Lot 21 , hanner ffordd rhwng Kensington a Cavendish, roedd New London gynt yn cael ei alw'n Clifton a chyn hynny'n Graham's Corner .

Cymuned ffermio a physgota yn bennaf yw New London gyda'i chaeau wedi'u trin yn daclus a'i fryniau ysgafn sy'n darparu golygfeydd bugeiliol o amgylch harbwr prysur. Yn ystod y degawdau diwethaf mae twristiaeth wedi chwarae rhan gynyddol bwysig yn economi'r gymuned.

Ganwyd Lucy Maud Montgomery, un o awduron enwocaf Canada, yn New London ar 30 Tachwedd, 1874. Ysgrifennodd 23 o lyfrau, gan gynnwys casgliadau o straeon byrion a blodeugerdd barddoniaeth, ond mae'n fwyaf adnabyddus am Anne of Green Gables, a gyhoeddwyd ym 1908.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.