Eryl Glynne

Meddyg a botanegydd o Gymraes oedd Eryl Glynne Jones (18931930).

Eryl Glynne
Dinasyddiaeth Cymru

Ganwyd yn Nglandyl, Bangor Uchaf y ferch hynaf o naw o blant, i’r twrnai John Glynne Jones a’i wraig Dilys. Hannai ei thad o deulu Cymryd, Conwy a’i mam yn un o Gymry Llundain, merch y cerflunydd a cherddor William Davies (Mynorydd). Mynychod Ysgol Merched Bangor lle bu ei Mam yn lywodraethwraig. Yn 1910 buodd yn ffodus i oroesi damwain cwch lle bu farw Gerald, mab yr Athro Reginald William Phillips.

Astudiodd meddygaeth yn Llundain, yn graddio yn 1918. Wedi priodi ei chyd-feddyg (a herpetolegydd enwog) Dr. Malcolm Arthur Smith yn 1921, aethant i Siam lle bu Malcolm Smith yn feddyg i’r llys frenhinol. Roedd Eryl yn fotanegydd dawnus, yn arbennigo ar redynau. Casglodd dros 2000 o samplau ar draws y Dwyrain pell.

Wedi dychwelyd i fyw ym Mhrydain yn 1925, bu’n gweithio yng Ngerddi Botaneg Kew tra bu ei gwr yn gweithio yn yr Amgueddfa Hanes Natur yn Kensington.

Lladdwyd Eryl yn 1930 mewn damwain car ger Llundain. Roedd ganddi tri o blant yn cynnwys y dringwr Cymryd (“Cym”) Smith â laddwyd mewn damwain beic modur yn 27 oed yn 1952.  Enwyd nifer o flodau, e.e. Lobelia eryliae, i’w anrhydeddu. Roedd ei chwaer Mary Dilys Glynne hefyd yn wyddonydd ac yn gweithio yn Sefydliad Ymchwil Amaethyddol Rothamsted.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.