Словѣньско

Словѣ́ньско и карпатьскословѣньскꙑ Slovensko єпїсимьно имѧ Словѣ́ньска Димократі́ꙗ и карпатьскословѣньскꙑ Slovenská republika · дрьжава срѣдьнѩѩ Єѵрѡпꙑ ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Словѣнска Братислава ѥстъ ⁙ Словѣньсцѣ людии 5 лєѡдръ обитаѥтъ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ Словѣньска карпатьскословѣньскъ ѥстъ ⁙ Словѣньско съставѣ Чєшьскословѣньсцѣ послѣди Прьвꙑѩ Свѣтьнꙑѩ Воинꙑ въшьло бѣашє ⁙ Послѣди распада Чєшьскословѣньска Словѣньско стало ѥстъ пакꙑ самостоꙗтѣльна дрьжава

Словѣньска Димократїꙗ
Slovenská republika


ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъСловѣньско ха́рта

стольнъ градъ Братислава
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ карпатьскословѣньскъ
самостоꙗтѣль
1993
пространиѥ  
- вьсѩ48 845 х҃м²
въсєлѥниѥ 5 лєѡдръ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.