Придънѣстриѥ

Придънѣ́стриѥ и роусьскꙑ Приднестровье · єписїмьно имѧ Придънѣ́стрьска Молдо́вьска Димократі́ꙗ и роусьскꙑ Приднестро́вская Молда́вская Респу́блика · молдовьскꙑ Република Молдовеняскэ Нистрянэ · оукраиньскꙑ Придністровська Молдавська Республіка · въсточьнꙑѩ Єѵрѡпꙑ нєприꙁнана дрьжава Молдовѣ ѥстъ · Стольнъ градъ Тѷрасполь ѥстъ ⁙ Дрьжавьнꙑ ѩꙁꙑци Придънѣстриꙗ молдовьскъ · оукраиньскъ и роусьскъ ѩꙁꙑкъ сѫтъ

Придънѣ́стрьска Молдо́вьска Димократі́ꙗ
Приднестровская Молдавская Республика
Република Молдовеняскэ Нистрянэ
Придністровська Молдавська Республіка


ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъПридънѣстриѥ ха́рта

стольнъ градъ Тѷрасполь
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ роусьскъ · молдовьскъ · оукраиньскъ
строѥниѥ димократїꙗ
 - прѣдъсѣдатєл̑ь Игорь Смирновъ
пространиѥ  
- вьсѩ4 163 к҃м² х҃м²
въсєлѥниѥ 533 500

їсторїꙗ

Приднѣстриѥ авило своѭ самостоꙗтєл҄ь 1990 лѣта ѥстъ · нъ нꙑнѣ дрьжавꙑ ѤН҄С ѥѩ нє приꙁнаѭтъ сѫтъ ижє ꙗко Молдовꙑ чѧсть мьнѧтъ ⁙ Молдова жє надъ Приднѣстриꙗ ꙁємлєѭ власти нє иматъ ѥстъ

ꙁьри такождє

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.