Молдова

Молдо́ва и молдовьскꙑ Moldova · єпїсимьно имѧ Молдова Димократїꙗ и молдовьскꙑ Republica Moldova · въсточьнꙑѩ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Кишинєвъ ѥстъ ⁙ Молдовꙑ дрьжавьнъ молдовьскъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Людии 3,3 лєѡдръ обитаѥтъ

Молдова Димократїꙗ
Republica Moldova


ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъМолдова ха́рта

стольнъ градъ Кишинєвъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ молдовьскъ
самостоꙗтѣль
1991
пространиѥ  
- вьсѩ33 843 х҃м²
въсєлѥниѥ 3,3 лєѡдръ

їсторїꙗ

Молдовьскꙑ Съвѣтьскꙑѩ Социалистичьскꙑѩ Димократїѩ ꙁнамѧ

Молдовьско Кънѧжьство Д҃І вѣцѣ почѧто бѣ ⁙ Ꙃ҃І вѣцѣ ꙁємлѩ кнꙗжьства въшьла въ съставъ Османьскꙑ аѵтократѡрїѩ бѣашѧ ⁙ Ѳ҃І Молдова стала ѥстъ Бєссарабьскоѭ кѷбєрнїѥѭ Рѡсїиськꙑ їмпєрїѩ

Молдова ѥстъ стала пакꙑ самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 1991 лѣта послѣди распада Съвѣтскꙑихъ Социалистичьскꙑихъ Димократїи Съвѫꙁа

Молдовꙑ чѧсти

Молдова на 32 чѧстиѧ дѣлєна ѥстъ

ꙁьри такождє

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.