Иꙁборьника

Иꙁборьника 1073 и 1076 лѣтꙑ дрєвл҄ьн҄и роусьска кънига ѥстє ⁙ По Остромирова євангєлїꙗ и Новоградьскꙑ кънигꙑ дрєвл҄ьностиѭ трєтиꙗ ѥстє ⁙ Сътворєнꙑ бѣашєтє кꙑѥвьска кънѧꙃꙗ Свѧтослава Ꙗрославища дѣл҄ьма ⁙ Ѥдинъ иꙁ творьць дїꙗкъ Їѡаннъ ѥстъ · вътора жє имѧ исто нєвѣдомо ѥстъ

Кънигꙑ сѥ рєчєниꙗ грьчьскꙑ црькъвє отьць · свѧтꙑхъ людии житиꙗ имѫтъ ⁙ Иꙁборьникѣ 1073 лѣта члѣнъ грьчьска пьсатєлꙗ Гєѡргїꙗ Хєробоска ⁖ О обраꙁѣхъ ⁖ ѥстъ ⁙ Сь жє Иꙁборьникъ ꙗко обраꙁьць иꙁборьникъ блъгарьска цѣсарꙗ Сѷмєѡна А҃ имѣтъ ⁙ Въторꙑи жє такождє ⁖ Пооучєниѥ ⁖ Агапита[1] сѥ дрьжитъ и нѣции словѣньскꙑ пьсаниꙗ

Нꙑнѣ жє Иꙁборьника сѧ Рѡсїисцѣ Їсторїчьсцѣ моусїи Москъвѣ авлꙗѭтъ

кладѧꙃи

  1. Буланин Д. М. Неизвестный источник Изборника 1076 г. // Труды Отдела древнерусской литературы. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1990. — Т. XLIV. — С. 161—178.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.