Єнкѷклопєдїꙗ

Єнкѷклопє́дїꙗ наоучьно ꙁьданиє ѥстъ · идѥ аꙁъбоучьнꙑимь рѧдомь данꙑ члѣни о вьсѥѩ людии ꙁнаниꙗ областѣхъ сѫтъ ⁙

Єнкѷклопєдїꙗ Брокхаоусъ · лѣто 1902
Гла́вьна страни́ца "Lucubrationes..." · прьво къниꙃѣ напьсаниѥ словєсє кѷклопєдїꙗ ѥстъ · лѣто 1541

Слово єнкѷклопєдїꙗ иꙁ грьчьска словєсє ἐγκύκλιος παιδεία иꙁꙑшьло ѥстъ ⁙ Съмꙑслъ сѥмоу словєси "въ крѫгъ оучєниꙗ" ѥстъ · бо εγκύκλιος жє крѫгообраꙁьнъ ѥстъ · κύκλος жє крѫгъ ѥстъ и παιδεία оучєниѥ ѥ́стъ

Прьвꙑ єнкѷклопєдїчьнꙑ ꙁьданиꙗ дрєвл҄ьн҄ѣ Єгѷпьтьсцѣ цєсарьствѣ · 2000 лѣта до Р҃Х · сътворѥнꙑ бѣашѧ · нъ толико послєди І҃Ꙃ столѣтиꙗ по Х҃Р слово єнкѷклопєдїꙗ людиѥ стали польꙃєвати бѣ ⁙ Иꙁьвѣстьни єнкѷклопєдїѩ Єнкѷклопєдїꙗ или аꙁъбоукъвьникъ оучєниѩ · иськоуства и оумєнии · ѥѩжѥ франкїица Дєни Дидро и Жанъ Даламбєръ І҃И столѣтии по Х҃Р сътвориша · англїисьска Єнкѷклопєдїꙗ Британника и роусьска Вєликаꙗ Съвѣтьскаꙗ Єнкѷклопєдїꙗ сѫтъ

Єнкѷклопєдїѩ на 3 главьни катигорїѩ дѣлѥнꙑ сѫтъ :

  • Вьсѣобьщи · на прикладъ Википєдїꙗ · Єнкѷклопєдїꙗ Британника сѫтъ
  • О оучєниꙗхъ · на прикладъ о Гєѡграфїи и Ѩꙁꙑкоꙁнании сѫтъ
  • Помѣстнꙑ · на прикладъ о дръжавѣ или народьнꙑихъ обꙑчѧꙗхъ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.