Atimw

Atimw (Canis lupus familiaris) wâhkomew mahîhkana (Canis lupus).[1] E tašitwâw awesîsac, nîštam atimw cî awahkâniwîtce. Cî cištâpatisiw atimw. Cî âpacihâkaniwiw e natawahot nešt e otâpet. Âskaw cî wîcewâkanitotawâkaniwiw. Âta mâk ekâ âpacihâkaniwiw an awahkân anohcîš ôte iyiniw-ascîhc, yâpic kanaweyimâkaniwiw e wîcewâkanitotawâkaniwit. Nešt mâk, âtayôhkâtâkaniwiw atimw.[2] E nâpewit atimw, nâpeštimw išinihkâtâkaniwiw. E iskwewit mâk, iskweštimw neštamikw nôšeštimw išinihkâtâkaniwiw.

Âtayôhkân

Aniyâ John Blackned (~1894-?),[3] anite Wâskâhikanišihc kâ ohcît, cî cîhkâyeyihtâkosiw e kašcihot e âtayôhcet. Cî tipâcimew atimwa.[4] Anite âtayôhkânihc, ihtâw iskwew e wîcit e peyakošišit. Otihtikow mâk atimwa nešt cihcipayihtâyiwa e pimâcihikot e natawahikot ohci. Ekw wenâpemit aniyiwa atimwa - cek otawâšišîmiwac. Ekw kâyotamikotwâw nâpewa e wî wîwiyitwâw. Ihtôtam an iskwew mwehc ekâ e onâpemimât aniyiwa atimwa wes namawîy nataweyihtam cecî cisceyihtâkwaniyic. Ekw nepahât aniyiwa iskwewa e ispiš-ohteyihtahk an atimw. Ekw cehcipahtât ekâ cecî nipahikot aniyiwa nâpewa kâ peci-cîyoteyitwâw.

References

  1. , accessed 2012-09-06
  2. Blackned, John (2005) ᐃᔅᐧᑫᐤ ᑲᔦᐦ ᐊᑎᒻ, ᐊᐧᐁᓰᓯᒡ ᐁ ᒌ ᐊᔨᒥᐧᑖᐤ ᐧᒣᐦᒡ ᐄᔨᔫᒡ. Cree School Board, Chisasibi. pp. 20-26 (originally published by the Cree Way Project in 1974).
  3. http://www.eastcree.org/bios.html?lang=en&name=JohnBlackned
  4. Blackned, John (2005) ᐃᔅᐧᑫᐤ ᑲᔦᐦ ᐊᑎᒻ, ᐊᐧᐁᓰᓯᒡ ᐁ ᒌ ᐊᔨᒥᐧᑖᐤ ᐧᒣᐦᒡ ᐄᔨᔫᒡ. Cree School Board, Chisasibi. pp. 20-26 (originally published by the Cree Way Project in 1974).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.