Québec (lalawigan)

Québec ang ikaduhang labing daghan og lumupyo nga lalawigan sa Kanadya ug nag-inusarang kasagaran sa mga lumupyo Pranses ang sinultihan ug maoy opisyal nga lalawiganhong pinulongan.

Lalawigan sa Québec
Nahimutangan sa lalawigan sa Québec sa nasod sa Kanadya.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.