395

Събития

  • След смъртта на император Теодосий, синовете му Аркадиус и Хонориус разделят Римската империя на две части – Западна римска империя с център Рим и Източна римска империя, наречена още Византия, с център Константинопол.

Родени

 Този раздел е празен или е мъниче. Можете да помогнете на Уикипедия като го разширите.

    Починали

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.