Християни

Християнин е човек, изповядващ християнството, монотеистична религия основана на живота и учението на Исус Христос, описани в четирите Евангелия от Новия завет.

Етимология

Гръцката дума Χριστιανός (Християнин) означава „последовател на Христос“ и произлиза от Χριστός (Христос), която пък означава „Помазаният“. [1] В гръцката Септуагинта, думата Христос е била използвана за превод на думата на иврит מָשִׁיחַ (Mašíaḥ, месия), което означава „[този, който е] помазан“.[2] В други европейски езици еквивалентните думи, използвани за „християнин“, също произлизат от гръцки, като 'Chrétien' на френски и 'Cristiano' на испански.

Най-ранни сведения

Първата записана употреба на термина е в Новия Завет в Деяния 11:26, който казва: „...и първо в Антиохия учениците се нарекоха християни.“[3]

Терминът на иврит

Тъй като припознаването на Иисус като Месията не е прието в юдеизма, терминът в Талмуда за християните на иврит е Notzrim („назаряните“), първоначално произтичащ от факта, че Иисус идва от село Назарет в Израел.[4]

Терминът на арабски

В арабско-говорящите култури за християни най-често се използват две думи: Nasrani (نصراني), в мн. ч. „Nasara“ (نصارى) – като цяло се счита, че произлиза от Назарет[5] от сирийски (армейски); Masihi (مسيحي), което означава последователи на Месия.[5][6]

Бележки

  1. Christ от Etymology Online
  2. Messiah от Etymology Online
  3. Деяния11:26 в Библия онлайн
  4. Nazarene at Etymology Online
  5. Khaled Ahmed, Pakistan Daily Times.
  6. Society for Internet Research, The Hamas Charter, note 62 (erroneously, „salidi“).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.