Хати

Хатите са древен народ, населявал централната част на Мала Азия през бронзовата епоха.

Вижте пояснителната страница за други значения на Хати.

Най-ранното им споменаване е в клинописна табличка от Месопотамия от акадския период (около 2350-2150 години пр.н.е.) Смята се, че през XX-XVIII век пр.н.е. хатите постепенно са асимилирани от индоевропейските хети, които наследяват името на страната. За разлика от хетите, хатите използват език, който не е точно категоризиран, но не е индоевропейски.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.