Фосфат

Фосфатите са съединения на фосфора с обща химична формула PO43-. Формално погледнато, това е всяка сол на фосфорна оксокиселина. Обикновено се отнася за солите на орто-фосфорната киселина Н3РО4.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.