Сухопътни войски

Сухопътните войски са вид въоръжени сили за водене на бойни действия по суша.

Организационно се състоят от различни по размер военни формирования: обединения, съединения, части и подразделения.

Включват следните родове войски:

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.