План „Маршал“

Планът „Маршал“ (официално Програма за европейско възстановяване) е инициатива на Съединените щати за подпомагане на Западна Европа, с която американското правителство дава безвъзмездна помощ от 13 милиарда долара[1] (приблизително 130 милиарда долара от 2016 година) за възстановяване на западноевропейската икономика след края на Втората световна война. Планът е в действие в продължение на четири години от 8 април 1948 година. Целта на Съединените щати е да се възстановят засегнатите от войната области, да се премахнат търговските бариери, да се модернизира промишлеността и да се възстанови икономическия просперитет на Западна Европа като преграда пред разпространението на комунизма.[2] Част от плана е също премахването на множество регулации и насърчаване на ръста на производителността и членството в профсъюзи.[3]

Бележки

  1. Milestones: 1945 – 1952 – Office of the Historian. // history.state.gov. Посетен на 6 юни 2016.
  2. Hogan, Michael J. The Marshall Plan: America, Britain, and the Reconstruction of Western Europe, 1947 – 1952. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
  3. Anthony Carew, Labour under the Marshall Plan: the politics of productivity and the marketing of management science (Manchester University Press, 1987)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.