Основно училище

Основно училище е вид училище, в което се води обучение на равнище основно образование (предхождащо завършването на средно образование).

България

Първото основно училище на територията на днешна България се смята, че е било това в град Чипровци. [1]. Създадено е през 1624 г. от архиепископ Илия Маринов и е наследено от съвременното основно училище „Петър Парчевич“. Петър Парчевич е един от първите възпитаници на това училище.

В България основното образование е с продължителност 8 години и се осъществява на два етапа – начален (от първи до четвърти клас) и прогимназиален (от пети до осми клас).[2] Основно образование се получава в основни (първи до осми клас), начални (първи до четвърти клас) или прогимназиални училища (пети до осми клас).[3]

Източници

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.