Корабостроене

Корабостроенето е икономически отрасъл за строене на кораби и други плавателни съдове.

Строенето на кораби се извършва в предприятие, наречено корабостроителница. Съвременната корабостроителница разполага обикновено със съоръжение, наречено сух док, където се извършва монтажът на плавателния съд. След завършването му, той се спуска във водата.

Корабостроенето е древен занаят, водещ началото си още отпреди създаването на писмеността (преди 4 век пр.н.е.) Към 2011 г. водещите корабостроителни страни в света по пазарен дял са Южна Корея (37,45 %), Китай (33,7 %), Япония (17,3 %) и Филипините (1,6 %).

Вижте също

  • Епоха на платното
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.