Индоевропейски езици

Индоевропейските езици (в миналото наричани още индогермански) са езиково семейство, обхващащо около 443 езика и диалекта (оценка на SIL), говорени от около три милиарда души. Сред съвременните езици от това семейство, английски, испански, руски, португалски, френски и немски (всеки от тях е роден език на над сто милиона души).

Индоевропейски езици
Съвременно разпространение на индоевропейските езици като майчини на картата на Евразия

  Албански   Арменски   Балтийски   Германски   Гръцки   Индо-ирански   Италийски (Романски)   Келтски   Славянски

  Неиндоевропейски езици
Разпространение Централна Европа, Източна Европа, Русия
Говорени от 3 000 000 000 души
Систематизация по Ethnologue виж
Индоевропейски езици в Общомедия

Вероятността за общ произход на тези отделни езици е изказана за пръв път от Уилям Джоунс, който забелязал сходството между четири от най-старите езици, известни по негово време латински, гръцки, санскрит и персийски. Систематичното сравнение на тези и други стари езици, проведено от Франц Боп подкрепило тази теория.

Реконструираният език, от който се счита, че произлизат всички индоевропейски езици, се нарича индоевропейски праезик. Съществуват разногласия относно географския му произход, като най-често за негова родина се посочва Анатолия или териториите на север или северозапад от Черно море и Армения.

Различните групи на индоевропейското семейство включват:

Сравняване на германските и славянските езици

Сходства се забелязват още при разглеждането на тройката глаголи „лежа-лъжа-слагам“. Вижда се, например, че в английския, немския и българския и трите думи имат еднакъв индо-европейски корен.

  Сравняване на германски и славянски езици
  Английски език Немски език Български език
  1. lie (lay, lain) < lien, liggen < licgan < *ligjaną < *legh- liegen (lag, gelegen) < liggen < *ligjaną < *legh- лежа (лежах, лежал) < лежати < *ležati < *legh-
  2. lie (lied, lied) < lien < lēogan < *leuganą < *lewgh- lügen (log, gelogen) < liogan < *leuganą < *lewgh- лъжа (лъга, лъгал) < лъгати < *lъgati < *lug- < *lugh-
  3. lay (laid, laid) < layen, leggen < lecgan < *lagjaną < *ligjaną, *legjaną< *legh- legen (legte, gelegt) < leggen < *lagjaną < *ligjaną, *legjaną< *legh- слагам и лягам

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.