Западно полукълбо

Западното полукълбо е частта от земното кълбо на запад от Гринуичкия меридиан (начален меридиан 0°) и на изток от антимеридиана (180°). Това полукълбо понякога се нарича американското полукълбо или Новият свят, защото включва изцяло Южна Америка и Северна Америка, а също така и много малки части от Европа и Африка.

Вижте също

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.