Де факто

Де факто (лат. de facto) е израз който означава "на практика", "всъщност", "на дело" или фактически. Често се използва за разграничаване от де юре (лат. de jure - по закон), по отношение на закони, управление или техника (като стандартизация), които се възприемат като създадени или развити без официални правила или в противоречие с тях. По отношение на правна ситуация, де юре означава написаното в закона, а де факто означава какво се случва на практика.

Терминът де факто може да се използва и когато няма съответен закон или стандарт, но има установена практика, дори и да не е универсална.

Вижте също

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.