Детска градина

Детската градина е учебно заведение за възпитание и предучилищно образование на деца, което служи за преход между домашното и началото на училищното образование.

Системата от детски градини е предназначена както за първоначална социализация на децата, обучението им на навици за общуване с връстници, така и за масово, общодостъпно решение на заетостта на техните родители (поради което работното време на детските градини в повечето случаи съвпада с обичайното работно време на повечето професии: от 8 до 18 часа, 5 дена в седмицата).

В системата на детските градини се осъществява също и минималната подготовка на децата за обучение в училище – на ниво първични навици за самообслужване и подготовка за успешно училищно обучение (специална и психологическа). Детските градини могат да са обществени и частни.

История

Първата в света детска градина е организирана от германския педагог Фридрих Фрьобел в град Бад Бланкенбург, Тюрингия (днес в Германия) през 1837 г. Детските градини в Прусия обаче са забранени от 1851 до 1860 г.

Първата обществена детска градина в България е открита в Свищов през 1882 г. Неин създател е Никола Живков – учител, книжовник и обществен деец.

България

Терминът детска градина в България се отнася за образование на деца на възраст от 3 г. до постъпването им в І клас (7 години). Посещението на детските градини е задължително за деца, навършили 5 години, както и 2 години преди постъпване в училище.

През последните години се задълбочава кризата заради липса на места в детските градини в големите градове на България. Първата местна власт, която обръща сериозно внимание по темата, е Община Варна. Само за година са открити 2 нови сгради на детски заведения. Според Борислав Гуцанов, председател на Общинския съвет във Варна, през 2009 г. ще бъдат построени още 2 нови детски градини в кварталите „Младост“ и „Аспарухово“. За да се увеличи капацитетът, се планира да бъдат ремонтирани сгради и да се открият допълнителни филиали на детски заведения.

Вижте също

  • Детски ясли
  • Горска детска градина
  • Училище

Външни препратки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.