Гръко-бактрийско царство

Гръко-бактрийските царства възникват в резултат от елинизирането на западноиранското плато, благодарение на експанзията на Александър Македонски. След разпадането на Македонската империя, тя била разделена на отделни провинции, управлявани от наместници – така например в Египет управлявал Птолемей, в Тракия – Лизимах, Антипатър в Гърция, а в Сирия и Близкия изток – Селевк. Всички тези пълководци били другари на Александър Македонски, преди неговата смърт.

Гръко-бактрийско царство
Ελληνικό βασίλειο της Βακτριανής
256 пр.н.е. – 125 пр.н.е.
Карта
ВидЦарство
Период256125 пр.н.е.
СтолицаБалх
Александрия Оксианска
РелигияГръцки богове
Будизъм
Управление: Монархиясатрапи
царе
преди: Селевкидска империя после: Кушанска империя

Новата администрация

Превземайки Бактрия, Гандара и част от Согдиана, Александър не премахвал местната администрация, а просто назначавал свои наместници. В Персия например, той не наложил характерното за елинския свят деление на полиси, а запазил местните сатрапии.

Елинизиране на завзетите територии

В завзетите територии били създадени библиотеки и типични гръцки театри, които играли важна роля при елинизирането на местното население.

Най-важните владетели

 • Диодот I, 255 – 239 пр.н.е.
 • Диодот II, 239 – 235 пр.н.е.
 • Евтидем I, узурпатор 235 – 200 пр.н.е., Антиох III води война против царството 209 – 206 пр.н.е.
 • Деметрий I, 200 – 182 пр.н.е.
 • Евтидем II, ок. 180 пр.н.е.
 • Антимах I, 185 – 170 пр.н.е.
 • Деметрий II,
 • Агатокъл, 190 – 180 пр.н.е.
 • Аполодот I, 180 – 160 пр.н.е., свален
 • Антимах II, 174 – 165 пр.н.е.
 • Евкратид I, 171 – 145 пр.н.е., управлява най-малко 24 години
 • Евкратид II Сотер 145 – 140 пр.н.е., син и сърегент на Евкратид I
 • Хелиокъл I ок. 157 – 145 пр.н.е. син на Евкратид I

Вижте също

Библиография

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.