Бряг

Брегът е част от сушата, граничеща с океан, море, езеро, залив, река, язовир или друг воден обект. Брегът е непосредствено до водният басейн, а крайбрежието е по-навътре към сушата след брега. Брегова линия е линията на преход от сушева към водна повърхност. Тя е основна линия при картографското изобразяване. Бреговата линия е и териториална граница за страните с морски излаз.

Вижте също

  • Списък на страните по дължина на бреговата ивица
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.