Административна единица

Административните единици (или: административно-териториални единици) са резултат от поделянето на държавната територия на райони, в които да се провежда децентрализирано държавното управление посредством местни органи.

Административните единици трябва да се разграничават от териториалната единици по смисъла на ЗАТУРБ[1], каквито са селищата.

България

Административно-териториалното деление на Република България е двустепенно. Задължителните административни единици са 2:

Освен това съществуват и следните единици – съставни и за регионално развитие:

  • градски район
  • кметство
  • район за планиране

По света

Източници

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.