Камуністычная партыя Беларусі (1918)

Камуністы́чная па́ртыя Белару́сі (скар. КПБ) — камуністычная партыя ў Беларускай ССР з 1918 па 1991 гг., састаўная частка Камуністычнай партыі Савецкага Саюза (КПСС). З 1918 г. па 1952 год насіла назву Камуністычная партыя (бальшавікоў) Беларусі (КП(б)б). Фактычна спыніла існаваць у жніўні 1991 г. пасля прыняцця Вярхоўным Саветам Рэспублікі Беларусь Пастановы «Аб часовым прыпыненні дзейнасці КПБ — КПСС на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь».

Камуністычная партыя Беларусі
Лідар Першы сакратар ЦК КПБ
Дата заснавання 30 снежня 1918
Дата роспуску 25 жніўня 1991
Штаб-кватэра
Ідэалогія марксізм-ленінізм
Колькасць членаў 697 тыс.чалавек (на 1 студзеня 1990)
Дэвіз Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся!
Гімн Інтэрнацыянал
Партыйны друк газета «Звязда»
Постаці члены партыі ў катэгорыі (37 чал.)
Камуністычная партыя Беларусі
Беларускія секцыі РКП(б) —
КП(б)ЛіБ — КПБКПЗБ

Гісторыя партыі
Кастрычніцкая рэвалюцыя
Ваенны камунізм
Новая эканамічная палітыка
Ленінскі заклік
Сталінізм
Хрушчоўская адліга
Перыяд застою
Перабудова

Арганізацыя КПБ
Сакратарыят
Бюро ЦК КПБ
Цэнтральны Камітэт
Рэвізійная камісія
Абкам
Гаркам
Райкам
Парткам

Кіраўнікі партыі

Статут
З’езды партыі
Пленумы партыі
Звязда
ЛКСМБ

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.