Mühacirlər

Mühacirlər — öz yerlərindən başqa ərazilərə köç edən, yaşayan və inkişaf edən, lakin məlum ərazidə xeyli gec məskən salan insanlardır. Mühacirlər adətən onların gəldikləri yerin adı ilə adlanır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.