ܐܘܪܗܝ

ܐܘܪܗܝ (ܝܘܢܐܝܬ ܥܬܝܩܐ Ἔδεσσα) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܀

ܬܫܥܝܬܐ

ܐܘܪܗܝ ܐܬܢܨܒܬ ܥܠ ܐܝܕ ܣܠܘܟ̈ܝܐ ܒܫܢܬ 304 ܩ.ܡ. ܐܬܪܘܪܒܬ ܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܒܓܪ̈ܝܐ ܒܝܢܬ ܕܪ̈ܐ ܕܚܕ ܘܕܐܪܒܥܐ. ܐܬܗܦܟܘ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܥܠ ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܒܕܪܐ ܕܬܠܬܐ ܘܦܫܬ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܠܠܒܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܐܬܝܠܕܘ ܘܓܢܘ ܒܐܘܪܗܝ ܩܝܡ̈ܐ ܘܚܟܝܡ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܒܪܕܝܨܢ ܘܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܘܝܥܩܘܒ ܐܘܪܗܝܐ ܘܝܥܩܘܒ ܣܪܘܓܝܐ ܘܝܥܩܘܒ ܒܘܪܕܥܢܐ. ܢܦܠܬ ܐܘܪܗܝ ܒܐܝܕ̈ܘܬܐ ܕܥܪ̈ܒܝܐ ܒܫܢܬ 638 ܘܕܦܪ̈ܢܓܝܐ ܒܫܢܬ 1099 ܘܥܡܐܕ ܐܠܕܝܢ ܙܢܓܝ ܫܩܠ ܐܘܪܗܝ ܒܫܢܬ 1144 ܘܩܛܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܐܢܫ̈ܝܗ̇. ܐܬܩܪܝܬ ܐܘܪܗܝ "ܐܘܪܦܐ" (اورفا) ܒܙܒܢܐ ܕܥܘܬܡܢ̈ܝܐ. ܘܒܫܢܬ 1984 ܦܫ ܫܡܗ̇ "ܫܢܠܝܐܘܪܦܐ" (ܛܘܪܩܐܝܬ Şanlıurfa)܀

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.