Hwæsingatūn, D.C.

Hƿæsingatūn, D.C. (Columbian scīr, Nīƿenglisc: District of Columbia) is sēo hēafodstōl þāra Geānlǣhtan Rīcu American. Sēo burg nis nǣnig rīce, noþþe ānne rīce self; ac hēo siteþ trēoƿiendlice scīrum.

Hēr ligeþ sēo burg
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.