Fruita

As fruitas son un conchunto d'alimentos vechetals que proceden d'o fruito de bellas plantas, ya sían hierbas, como a melonera, u árbols como l'alberchero. As fruitas poseyen una sabor y un aroma caracteristicos y presentan unas propiedatz nutritibas y una composición quimica que las distingen d'atros alimentos.

Prencipals fruitas

Bellas fruitas son: l'alberche, l'anayón, o codonyo, o coco, a chirimoya, o chordón, a fraga, o figo, o limón, a mazana, o presco, a minglana, o melón, o melón d'augua, a mora, a narancha, a niéspola, a pera, a pinya o platano, a rosella, tomate, a uga y a ciresa.

Vinclos externos

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.