Пыл

Пыл

Пылыр щэрыпIу мэз псэушъхьэхэмэ а щыщ.

Пылым чІыгугъушъэм псэушъхьэ нахь джадэ тетэп, пылбзым и лъэрмыхьыгъэ мазэ 22-рэ пэты. Лъэс 4000 хъуыгъэ ЧІыгугъушъэм пылым нахь джадэ темтыжьэу, ащ и пэ мамутыр нахь иныгъ[1], ау мамутлъэпкъыр зэрэщытэу куэдыжыгъ.

Пылым пэ кІыхь пыт, ащ пылып раІо, пылыпэм пылыбжъитІу къгуэт, ахэр лъэпэдэдых. Иа нахь пыл джадэу Къагъуэтыгъэр Іэнгуулэм 1956 лъэсым щаукІыгъ, ащ и онтэгъугъэ 12,000 кг хъущтыгъ, ау иІэтыгъэ 4,2 м нэсыщтыгъ[2].

Пыл-псауым мэзым пый шыриІэп, ау ЦІыф лъэпкъра и пый дэдыр.

Непэ чІыгуым кътенэжгъэ пылшъхьэхэр 500,000 мэхъуых.

References

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.