ХьылъэIэт

хьылъэ1эт — спорт 1офш1эн пылэжъэхьхэрэмэ къа1этых гъыры гъотэгъыхэу, гъыры ш1ыгъэх гургъ гъуч1ыгъэ.

къа1этых гъыры к1уач1эрэ техникэрэ зэгъусэу.

загъорэм релажьэх 1а зэхэш1ык1ым умтэрэзшыпкъэу, гъыры фэгъэсэным къытэуша1эху зыхъук1э.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.