БжьыхьакъоякӀ

БжьыхьакъоякӀадыгэ чыл, Адыгэ Республикэм и Тэхъутэмыкъое къедзыгъом ит.

Географие

Афыпсым тет, Шапсыгъэ псыубытыпӀэм пэчыжьэп.

Тарихъ

1881-рэ илъэсым чылэр агъэуцугъ.

Дэс цӀыфхэр

Нэбгырэ 350 къехъу дэс (2014-рэ илъ.)

Урамхэр

Хьатит Махьмудэ и ур. Хьатит Махьмудэ и ур.-жъый Шаталовым и ур. Ур. Красная Ур. Ленина

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.