Адин

Адинқәа

Ади́н / Арели́гиа[1]

Адинқәа

  • аҧсылмантә (амсылмантә) дин / аҧсылмантә (амсылмантә) религиа
  • ақьырсиантә дин / ақьырсиантә религиа

Ахьарҧшқәа

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.