< วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ
ระดับการพัฒนาวิกิตำรา
เนื้อหาน้อย: กำลังพัฒนาเนื้อหา: เนื้อหาใกล้สมบูรณ์: เนื้อหาพัฒนาแล้ว: เนื้อหาครอบคลุม:

ขอต้อนรับสู่ ชั้นหนังสือวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในชั้นหนังสือนี้ คุณจะได้พบหนังสือวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหมวดต่างๆ เช่น ทฤษฎีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การออกแบบซอฟต์แวร์ และการเขียนโปรแกรม คุณสามารถเลือกหนังสือจาก วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาหาความรู้ได้ตามต้องการ

หัวข้อทั่วไป

วิกิตำราที่มีอยู่:

  • วิทยาการคอมพิวเตอร์​กับ​หลักสูตรการศึกษา​ใน​ประ​เทศนอร์​เวย์

ทฤษฎี

วิกิตำราที่มีอยู่:

ระบบเครือข่าย

วิกิตำราที่มีอยู่:

  • การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
  • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

การเขียนโปรแกรม

วิกิตำราที่มีอยู่:

  • How to Think Like a Computer Scientist
  • How to Think Like a Computer Scientist Java Version

ภาษาคอมพิวเตอร์

วิกิตำราที่มีอยู่:

ปัญญาประดิษฐ์

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

การออกแบบซอฟต์แวร์

วิกิตำราที่มีอยู่:

ระบบฮาร์ดแวร์

วิกิตำราที่มีอยู่:

  • สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.