விக்கிநூல்கள் தளத்துக்கு நல்வரவு.
கட்டற்ற கூட்டாசிரியப் படைப்புகளாக தமிழில் பல் துறை பாட நூல்களை ஆக்கிப் பகிர்ந்திடும் இந்த நிகழ்நிலை பாடநூல் திட்டத்தில் நீங்களும் இணைந்திடுவீர்.
உள்ளடக்கப் பக்கங்கள்: 704

நூல்கள்
சிறுவர் நூல்கள்

குடும்பம் - விலங்குகள் - சூரியக்குடும்பம் - வண்ணங்கள் - வீடுகள்

அறிவியல்
ஃபெய்ன்மன் விரிவுரைகள்
உயிரியல்: பறவைகள் - செடிகள் கொடிகள் மரங்கள் - மலர்கள்

கணிதம்
கணங்களும் சார்புகளும் - பத்தாம் வகுப்பு

கணினியியலும் பொறியியலும்
எப்படிச் செய்வது

வேளாண்மை: வேளாண்மை

கணினியியல்: நிரலாக்கம் அறிமுகம் - பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம் - எக்சு.எம்.எல் நுட்பங்கள் - யாவாக்கிறிட்டு - யுனிக்ஸ் கையேடு - சி ஷார்ப் - விசுவல் பேசிக்

பொறியியல்: வேதிப் பொறியியல் செயல்முறைகள் - ஓர் அறிமுகம் - இழைவலுவூட்டு நெகிழிக் குழாய் தொழில்நுட்பம்- எண்முறை மின்னணுவியல்

உற்பத்தி: சிறு தொழில்கள்

தமிழ்
தமிழ் எழுத்துகள் - தமிழியல்

மெய்யியலும் வாழ்வியலும்
இழான் இழாக்கு உரூசோ
எமிலி, அல்லது கல்வி பற்றி

பண்பாடு
சமையல்

சமூக அறிவியல்
சட்டம்: வணிக சட்டங்கள்

நிர்வாகம்: தமிழகத்தில் சான்றிதழ்கள் பெறுவது மற்றும் விண்ணப்பங்கள் அளிப்பது எப்படி?

அனைத்து பாடங்கள்
சிறப்பு நூல் - மாங்கோடிபி

மாங்கோடிபி (MongoDB) என்பது குறுக்கு தள ஆவணம் சார்ந்த தரவுத்தளம் ஆகும். இது ஒரு கட்டமைப்பில்லாத வினவு மொழியாகும்(nosql). மாங்கோடிபியானது ஜேசன் (JSON) போன்றவற்றிற்கான ஆதரவிற்காக தொடர்புசால் தரவுதளத்தை முற்றிலுமாக தவிர்க்கும்படி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு திறமூல மற்றும் கட்டற்ற மென்பொருள் அல்லது தரவுத்தளம் ஆகும்.

எமது பணிவான வேண்டுகோள்

தமிழ் விக்கி நூல்கள் தங்களின் உதவியை நோக்கி உள்ளது.

  • நீங்கள் இயற்ற விரும்பும் நூல்கள் இங்கு இருக்கின்றனவா எனத் தேடித் பாருங்கள்.
  • ஒரு வேளை இங்கு இல்லை எனில் அந்த நூலை இன்றே தொடங்குங்கள். முதற் பக்கத்தில் தாங்கள் எந்த எந்தத் தலைப்புகளெல்லாம் இருக்க வேண்டுமென விரும்புகிறீர்களோ அவற்றைக் கொண்ட அந்த நூலின் முதற் பக்கத்தைத் தொடங்கி விடுங்கள்.
  • அல்லது தற்போது தொகுப்பில் உள்ள நூல்களுக்கு உங்களால் பங்களிக்க முடியும் எனில் தொகுப்பில் உள்ள நூல்களின் பட்டியல் இங்கு உள்ளது.

மேலும்...

கோரப்படும் நூல்கள்

  

NOPHELIUS'

வார்ப்புரு:NOPHELIUS'

விக்கியூடகத்தின் பிற திட்டங்கள்
விக்கிநூல்கள் வணிக நோக்கற்ற விக்கிமீடியா நிறுவனத்தால் வழங்கப்படுகிறது. இந்நிறுவனம் மேலும் பல பன்மொழித் திட்டங்களைச் செயற்படுத்துகிறது:
விக்கிப்பீடியா
கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியம்
விக்சனரி
கட்டற்ற அகரமுதலி
விக்கிமூலம்
கட்டற்ற மூல ஆவணங்கள்
பொது
பகிரப்பட்ட ஊடகக் கிடங்கு
விக்கிசெய்தி
கட்டற்ற உள்ளடக்க செய்திச்சேவை
விக்கிமேற்கோள்
மேற்கோள்களின் தொகுப்பு
விக்கியினங்கள்
உயிரினங்களின் கோவை
விக்கிப்பல்கலைக்கழகம்
கட்டற்ற கல்வி நூல்களும் செயற்பாடுகளும்
மேல்-விக்கி
விக்கிமீடியா திட்ட ஒருங்கிணைப்பு
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.