Vitviteja/Xhamia në Shqipni

< Vitviteja

Është përdorur vetëm një burim. Kujdes në besushmërin rreth xhamiave në komunen e Sharrit.

1268
 • Xhamia “Ahmed Aga” ­ Mlikë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1435
 • xhamia në Shajne [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1447
 • xhamia në Gërmovë [në k. e Vitisë][3]
1489
 • xhamia në Leshan [në k. e Therandës] [4]
1490
 • xhamia në Goden [në k. e Vitisë][3]
1500
 • ~1500 Në Shkup (Üsküp ) Hasan Pasa Hamami (~1500). [5]
 • ~1500 në Manastir Isak Camii
 • ~1500 në Manastir Ajdar Kadi camii
 • xhamia “Sinan Katibi” shek. XVInë k. Prizren. [6]
 • xhamia “Maksut Pasha” shek.XVI/XVII në k. Prizren. [6]
1513
 • xhamia “Suzi Prizreni” në Prizren.[6]
1520
 • xhamia në Therandë 1520 [në k. e Therandës]. [4]
1525
 • xhamia “Mehmet Kuklibeg” ­ Bresanë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1526
 • xhamia “Haxhi Kasami”në k. Prizren. [6]
 • xhamia në Miresh (I) [në k. e Gjilanit]. [7]
1528
 • Xhamia e Maralisë [në k. Malishevës H.Zh].[8]
1530
 • Xhamia e Ngucatit [në k. Malishevës H.Zh].[8]
1534
 • xhamia “Iljaz Kuka” në k. Prizren. [6]
 • xhamia “Kukli beu” (Saraçhana) në k. Prizren. [6]
1539
 • Xhamia e Vermicës [në k. Malishevës H.Zh].[8]
1554
 • Xhamia e Firajës [k. e Ferizajt]. [9]
1560
 • Xhamia e Gremës së Eprme [k. e Ferizajt]. [9]
1563
 • Xhamia "Mustafa Pasha" në Prizren, rrënohet më 1954.[10]
1566
 • xhamia në Zgatar [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1573
 • xhamia “Mehmed pasha” në k. Prizren. [6]
1581
 • xhamia “Muderis Ali efendi” në k. Prizren. [6]
1584
 • xhamia në Mushtisht 1584 [në k. e Therandës]. [4]
1594
 • Xhamia "Arasta (Evreson beu)" në Prizren, rrënohet më 1962.[10]
 • xhamia “Gazi Sinan Pasha”- Kaçanik [në k. e Kaçanikut] . [11]
1600
 • Xhamia e parë e ndërtuar në komunën e Rahovecit i përket shekullit XVI dhe kjo është xhamia e Brestovcit, e ndërtuar në vitin 1600.[12]
 • xhamia “Ahmed beu” shek. XVII në k. Prizren. [6]
 • xhamia “Haxhi Ramadani” shek.XVII në k. Prizren. [6]
 • Xhamia në Krivenik (1966)[në k. H.E.]. [13]
1606
 • Xhamia e Çarshisë e Rahovecit (1606).[12]
1610
 • xhamia në Leshtan [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1612
 • xhamia në Plavë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1613
 • xhamia në Restelicë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1615
 • xhamia “Sinan Pasha” në k. Prizren. [6]
1624
 • xhamia në Kukajan [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1625
 • xhamia në Pogragjë [në k. e Gjilanit]. [7]
1640
 • xhamia “Mehalej Kebir” ­ Rapcë e _ [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1645
 • xhamia në Pidiq [në k. e Gjilanit]. [7]
1650
 • xhamia “Sejdi beu” në k. Prizren. [6]
1651
 • xhamia në Blaç [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1654
 • xhamia në Zlipotok [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1656
 • xhamia në Krushevë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1663
 • xhamia në Kërstec [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1673
 • xhamia në Nishor [në k. e Therandës]. [4]
1679
 • xhamia “Ibrahim Pasha” - Preshevë [k. e Preshevës]. [14]
1680
 • Xhamia e Berishës- Nikadin [k. e Ferizajt]. [9]
1685
 • xhamia në Bellobrad [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Kosavë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1686
 • xhamia në Buqe [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Hodonoc [në k. e Kamenicës]. [15]
1688
 • xhamia në Rapqë të Ulët [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1695
 • xhamia në Vranishtë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1696
 • xhamia në Kapre [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1700
 • ~ shk. XVIII : Xhamia "Mehmed beg zade" në Prizren, viti i rrënimit të saj është i panjohur.[10]
 • ~ shk. XVIII : Xhamia "Emin Pasha-Kala" në Prizren, rrënohet në mes viteve 1963-1965.[10]
 • sup. ~ shk. XVIII : Xhamia "Budak Hoxha" (Troshan mahalla) në Prizren, rrënohet më 1912.[10]
 • ~ shk. XVIII : Xhamia "Mahmud pashë Rrotulla" në Prizren, viti i rrënimit të kësaj xhamie nuk dihet.[10]
 • xhamia në Topanicë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • Xhamia e Komogllavës -I- [k. e Ferizajt]. [9]
1703
 • xhamia në Lybevishtë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1704
 • xhamia në Glloboqicë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1705
 • xhamia në Pllanjik [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Pllanjik [në k. e Therandës]. [4]
1710
 • xhamia e Drenovcit [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
1711
 • xhamia në Bllacë [në k. e Therandës]. [4]
1720
 • xhamia në Orqush [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia “Atik” [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Raincë [k. e Preshevës]. [14]
1721
 • xhamia “Mehmet Terziu” në k. Prizren. [6]
1726
 • xhamia “Nebi Ahmet aga” në Brod të Ultë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1728
 • Xhamia e Kashtanjevës [k. e Ferizajt]. [9]
1730
 • Xhamia e Banjës [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • xhamia në Grejkoc [në k. e Therandës]. [4]
1732
 • xhamia në Sharr [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1733
 • xhamia në Rrencë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1734
 • xhamia në Brezne [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Radesh e Epërme [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1735
 • Xhamia e Rashnicës [k. e Ferizajt]. [9]
1735
 • xhamia e vjetër në Miratocë [k. e Preshevës]. [14]
1746
 • xhamia në Dikancë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1750
 • xhamia e Kadirëve [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia në Zaplluxhe [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Vraniq [në k. e Therandës]. [4]
 • Xhamia e Vojnocit [k. e Ferizajt]. [9]
1754
 • Xhamia e Bellanicës [në k. Malishevës H.Zh].[8]
1756
 • xhamia në Brrut të Madh [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Baçkë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1760
 • xhamia në Xërxe [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1761
 • xhamia në Krstec të Vogël [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1764
 • Xhamia në Zatriq [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
1770
 • xhamia në Sllakoc [në k. e Gjilanit]. [7]
1775
 • xhamia në Cërnicë [në k. e Gjilanit]. [7]
1789
 • xhamia në Budakovë [në k. e Therandës]. [4]
1780
 • Xhamia në Krushë të Madhe [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia në Lubishtë [në k. e Vitisë][3]
1786
 • xhamia në Smirë [në k. e Vitisë][3]
1790
 • xhamia në Zajqec [në k. e Kamenicës]. [15]
1800
 • xhamia “Terxhuman Iskenderi” shek.XIX në k. Prizren. [6]
 • xhamia “Jeni Mahalla” shek.XIX në k. Prizren. [6]
 • Xhamia e Mirashit [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Kotlinë [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • xhamia në Doganaj [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • xhamia në Qafëshqipe (ish-Glloboçicë) [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • xhamia në çukarkë [k. e Preshevës]. [14]
1802
 • xhamia në Samadraxhë [në k. e Therandës]. [4]
1819
 • xhamia në Studençan [në k. e Therandës]. [4]
1882
 • xhamia në Peçan6 [në k. e Therandës]. [4]
1803
 • xhamia në Kuk [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Semetisht [në k. e Therandës]. [4]
1810
 • Xhamia në Fortësë [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
1812
 • xhamia e vjetër në Geraj [k. e Preshevës]. [14]
1814
 • Xhamia në Xërxë [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
1816
 • xhamia në Desivojcë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Zhujë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Tërnavë [k. e Preshevës]. [14]
1820
 • Xhamia në Pastasel [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia në Bushtran [k. e Preshevës]. [14]
 • xhamia në Caravjakë 1820 [k. e Preshevës]. [14]
1824
 • Xhamia e Sahatit (Sokolve)[në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • Xhamia e Shtimës [k. e Ferizajt]. [9]
1825
 • Xhamia e Talinocit të Jerlive [k. e Ferizajt]. [9]
1826
 • Xhamia e Kasumit [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia në Vriqec [në k. e Kamenicës]. [15]
1831
 • xhamia “Çohaxhi Mahmudi” në k. Prizren. [6]
 • xhamai “Emin Pasha” në k. Prizren. [6]
1833
 • xhamia “Mahmud Pasha” në k. Prizren. [6]
1836
 • xhamia në Llashticë [në k. e Gjilanit]. [7]
1839
 • xhamia në Rogaçicë [në k. e Kamenicës]. [15]
1842
 • Xhamia e Prelezit të Jerlive [k. e Ferizajt]. [9]
1846
 • xhamia në Krilevë [në k. e Kamenicës]. [15]
1852
 • Xhamia e Pleshinës [k. e Ferizajt]. [9]
1856
 • xhamia në Bresalc [në k. e Gjilanit]. [7]
1860
 • Xhamia e Apterushës [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia e vjetër në Rahovicë [k. e Preshevës]. [14]
1866
 • xhamia në Verbicën e Zhegocit [në k. e Gjilanit]. [7]
1867
 • xhamia në Muçibabë [në k. e Gjilanit]. [7]
1870
 • Xhamia në Ratkovc [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia në Skifteraj [në k. e Vitisë][3]
 • Xhamia e Zaskokut [k. e Ferizajt]. [9]
1874
 • xhamia në Sopi [në k. e Therandës]. [4]
1878
 • Xhamia e Boshnjakut -Ferizaj [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia “Xhedid” - Preshevë [k. e Preshevës]. [14]
1880
 • xhamia në Karaçevë e Ultë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Koretin [në k. e Kamenicës]. [15]
1882
 • Xhamia e Pjetërshticës [k. e Ferizajt]. [9]
1883
 • xhamia në Karaçevën e Epërme [në k. e Kamenicës]. [15]
1885
 • xhamia në Hogosht [në k. e Kamenicës]. [15]
1886
 • xhamia në Meshinë [në k. e Kamenicës]. [15]
1887
 • xhamia në Sedovinë të Qerkezve [në k. e Vitisë][3]
1888
 • Xhamia e Talinovcit të Madh [k. e Ferizajt]. [9]
1889
 • xhamia në Kabash [në k. e Vitisë][3]
1890
 • xhamia në Svircë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Tuxhec [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Pozhoran [në k. e Vitisë]. [3]
 • xhamia në Strezocë 1890 [k. e Preshevës]. [14]
1891
 • Xhamia “Mulla Veseli”- Ferizaj[k. e Ferizajt]. [9]
1894
 • xhamia në Malishevën e Ultë [në k. e Gjilanit]. [7]
1895
 • xhamia në Zym [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Zhegër [në k. e Gjilanit]. [7]
 • Xhamia e Caralevës (1908)[k. e Ferizajt]. [9]
1897
 • xhamia në Grajçec [në k. e Therandës]. [4]
 • Xhamia e Kosharës [k. e Ferizajt]. [9]
1900
 • xhamia në Miresh (II) [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Shipashnicën e Epërme [në k. e Kamenicës]. [15]
1902
 • Xhamia në Seqishtë (1988) [në k. H.E.]. [13]
1903
 • xhamia “Dere Mahallë” [në k. e Gjilanit]. [7]
1904
 • Xhamia e Astrazubit [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • xhamia në Uglar [në k. e Gjilanit]. [7]
1906
 • xhamia në Stançiq [në k. e Gjilanit]. [7]
 • Xhamia e Jezercit [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Zhunicë [k. e Preshevës]. [14]
1907
 • xhamia në Tërstenik [në k. e Vitisë][3]
1908
 • xhamia në Poliçkë 1908 [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Bukurocë [k. e Preshevës]. [14]
1910
 • xhamia në Llovcë [në k. e Gjilanit]. [7]
 • Xhamia e Spahiajve- Greme [k. e Ferizajt]. [9]
1912
 • Xhamia e Pagarushës [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • Rrënohet xhamia "Budak Hoxha" (Troshan mahalla) në Prizren, e ndërtuar, supozohet në ~ shk. XVIII .[10]
1913
 • Xhamia e Bitisë [k. e Ferizajt]. [9]
1916
 • Xhamia në Celinë [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • Xhamia e Shkozës [në k. Malishevës H.Zh].[8]
1917
 • Xhamia e Sojevës [k. e Ferizajt]. [9]
1920
 • Xhamia në Hoqën e Vogël [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
1922
 • xhamia “Xhedit” [në k. e Gjilanit]. [7]
1924
 • xhamia në Budrikë të Epërme [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia në Sllatinë të Epërme [në k. e Vitisë][3]
1925
 • xhamia në Dunav [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Beguncë [në k. e Vitisë][3]
1926
 • Xhamia në Padenicë [në k. H.E.]. [13]
1928
 • xhamia në Kranide [në k. e Kamenicës]. [15]
 • Xhamia e Balajve [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Ilincë 1928 [k. e Preshevës]. [14]
1930
 • xhamia në Sllubicë [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Remnik [në k. e Vitisë][3]
 • Xhamia e Cërnillës [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Reçakut [k. e Ferizajt]. [9]
1932
 • Xhamia e Kravasarisë [në k. Malishevës H.Zh].[8]
1933
 • Xhamia e Burnikut [k. e Ferizajt]. [9]
1934
 • xhamia në Përlepnicë [në k. e Gjilanit]. [7]
 • Xhamia e Mollopolcit [k. e Ferizajt]. [9]
1935
 • Xhamia në Retinë të Epërme [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia e Madhe [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Bukovik [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Muçiverc [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Dajkoc [në k. e Kamenicës]. [15]
 • Xhamia e Petrovës [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia në Pustenik 1935-36(2005)[në k. H.E.]. [13]
1936
 • Xhamia e Nerodimës së Ultë [k. e Ferizajt]. [9]
1937
 • xhamia në Velekincë [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Vërban [në k. e Vitisë][3]
1938
 • xhamia në Busavatë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Kopernicë [në k. e Kamenicës]. [15]
1942
 • xhamia në Gjinoc [në k. e Therandës]. [4]
 • Xhamia e Gaçkës [k. e Ferizajt]. [9]
1943
 • Xhamia e Zllatarit [k. e Ferizajt]. [9]
1944
 • xhamia në Bicaj [në k. e Kaçanikut] . [11]
1946
 • xhamia ”Beqir agina” në Radesh të Ultë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • Xhamia e Davidovcit [k. e Ferizajt]. [9]
1947
 • Xhamia e Retinë Poshtme [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
1952
 • Xhamia në Rezhancë [në k. H.E.]. [13]
1953
 • xhamia “Mesxhidi” në k. Prizren. [6]
 • xhamia në Ramjan [në k. e Vitisë][3]
1954
 • Rrënohet xhamia "Mustafa Pasha" në Prizren, e ndërtuar më 1563.[10]
1956
 • xhamia në Ivajë [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • xhamia në Nikaj [në k. e Kaçanikut] . [11]
1958
 • xhamia në Capar [në k. e Gjilanit]. [7]
1960
 • xhamia në Kaçanik të vjetër [në k. e Kaçanikut] . [11]
1962
 • Rrënohet xhamia "Arasta (Evreson beu)" në Prizren, e ndërtuar më 1594.[10]
1963

1963-1965 Në Prizren rrënohet xhamia "Emin Pasha-Kala". Supuzohet se është ndërtuar në shek. ~ XVIII.[10]

1964
 • Xhamia në Han të Elezit (1982) [në k. H.E.]. [13]
1965
 • xhamia në Livoçin e Ultë [në k. e Gjilanit]. [7]
1966
 • xhamia në Shoshajë [k. e Preshevës]. [14]
 • xhamia në Leranit [k. e Preshevës]. [14]
1967
 • xhamia në Doberdelan [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia në Neperbisht [në k. e Therandës]. [4]
1968
 • xhamia në Sallagrazhdë [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia në Korbuliq [në k. e Vitisë][3]
 • Xhamia e Muzeqinës [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Golemidoll [k. e Preshevës]. [14]
1969
 • Xhamia e Bubavecit [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • xhamia në Reçan [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia në Mogillë [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia në Mijak [në k. e Vitisë][3]
1970
 • xhamia në Livoçin e Epërm [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia në Makresh [në k. e Gjilanit]. [7]
1971
 • xhamia në Arban në k. Prizren. [6]
 • xhamia në Ballancë [në k. e Vitisë][3]
1972
 • xhamia në Buzesë [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • xhamia në Drobesh [në k. e Vitisë][3]
 • Xhamia e Mirosalës [k. e Ferizajt]. [9]
1979
 • xhamia në Radivojcë [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia në Sedovinë të Jerlive [në k. e Vitisë][3]
1980
 • xhamia “Ebu Bekr r.a.” në k. Prizren. [6]
 • xhamia në Zhiti [në k. e Vitisë][3]
1981
 • xhamia në Kamenicë [në k. e Kamenicës]. [15]
1982
 • xhamia në Mamushë në k. Prizren. [6]
 • Xhamia e Nekudimit [k. e Ferizajt]. [9]
1983
 • Xhamia e Rahovicës [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia në Lirishtë (ish-Dubravë) 1983[në k. e Kaçanikut] . [11]
 • xhamia e re në Geraj [k. e Preshevës]. [14]
1984
 • Xhamia e Komogllavës [k. e Ferizajt]. [9]
1985
 • xhamia “Omeri r.a.” në k. Prizren. [6]
 • xhamia në Skifteraj II [në k. e Vitisë][3]
1987
 • Xhamia e Prelezit të Jerlive [k. e Ferizajt]. [9]
1988
 • xhamia “Osmani r.a.” në k. Prizren. [6]
1990
 • Xhamia në Zaqisht [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
1993
 • xhamia në Brrut të Vogël [në k. e Sharrit[1]]. [2]
1994
 • Xhamia e Gjurkovcit [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia në Lagjen e Re [në k. H.E.]. [13]
1995
 • xhamia në Pousko në k. Prizren. [6]
1997
 • Xhamia në Nagavc [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
 • xhamia në Stagovë [në k. e Kaçanikut] . [11]
1998
 • Xhamia e Dubravës [k. e Ferizajt]. [9]
2001
 • xhamia “Arbëria” [në k. e Gjilanit]. [7]
 • xhamia “Medine” në Viti [në k. e Vitisë][3]
 • Xhamia e Doganajve [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Dardanisë [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Tërrnit [k. e Ferizajt]. [9]
2002
 • xhamia në Petrit 2002 [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Shipashnicën e Poshtme [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Bob [në k. e Kaçanikut] . [11]
2003
 • Xhamia e Re në Rahovec.[12]
 • xhamia “Haxhi Musa” në Brod të Epërm [në k. e Sharrit[1]]. [2]
2002
 • Xhamia në Malësinë e Vogël [në k. Rahovecit H.Zh].[12]
2003
 • Xhamia në Gur Kuq [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • Xhamia e Malishevës [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • Xhamia e Gurbardhit [në k. Malishevës H.Zh].[8]
 • Xhamia e Dremjakut [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Rakajve [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e çarshisë [në k. H.E.]. [13]
2004
 • Xhamia e Godancit të Ultë [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e re e Shtimës [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Bibajve [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia në Meliq [në k. H.E.]. [13]
 • xhamia në Kodër Trim [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • xhamia në Duraj [në k. e Kaçanikut] . [11]
2005
 • Xhamia e Lumishtës (ish Lubishtë)
 • xhamia në Dardani në k. Prizren. [6]
 • xhamia “Daruselam” në Arbanë në k. Prizren. [6]
 • xhamia në Dobrusht në k. Prizren. [6]
 • xhamia në Duhel [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia e re në Mushtisht [në k. e Therandës]. [4]
 • xhamia në Sllatinë të Ultë [në k. e Vitisë][3]
 • Xhamia e Pojatës- Softajt [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e “El-Faruk”- Ferizaj [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia e Dëshmorëve [në k. e Kaçanikut] . [11]
 • xhamia në st. hekurudhor [k. e Preshevës]. [14]

2009 xhamia e muzeqines (ne.k.e shtimes)

2006
 • xhamia e re në Kamenicë [në k. e Kamenicës]. [15]
 • xhamia në Debelldeh [në k. e Vitisë][3]
 • xhamia në Devajë [në k. e Vitisë][3]
 • Xhamia e Prelezit të Muhaxherve [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Sazlisë [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Karametajve Greme [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e Zborcit [k. e Ferizajt]. [9]
 • xhamia e re “Selishte” në Rahovicë [k. e Preshevës]. [14]
2007
 • xhamia në Sharr [në k. e Sharrit[1]]. [2]
 • Xhamia e Slivovës [k. e Ferizajt]. [9]
 • Xhamia e “H.M” [k. e Ferizajt]. [9]

 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 H.Zh. dishka nuk asht n'rregull, jashtë njohurive të mia mbi islamin në trojet shqiptare
 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Revista DITURIA ISLAME : Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Sharrit. Nr.200, Fq.58 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - Prishtinë; PDF në internet
 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Revista DITURIA ISLAME : Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Vitisë. Nr.204/205, Fq.47 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - Prishtinë; PDF në internet
 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Revista DITURIA ISLAME : Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Therandës. Nr.201, Fq.50 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - Prishtinë; PDF në internet
 5. wowturkey.com
 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Revista DITURIA ISLAME : Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Prizrenit. Nr.199, Fq.51-52 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - Prishtinë; PDF në internet
 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Revista DITURIA ISLAME : Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Gjilanit. Nr.202, Fq.52 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - Prishtinë; PDF në internet
 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Revista DITURIA ISLAME : Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Malishevës. Nr.198, Fq.58 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - Prishtinë
 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Revista DITURIA ISLAME :Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Ferizajt . Nr.206, Fq.47 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - 2007 Prishtinë; PDF në internet
 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Revista DITURIA ISLAME Nr.199, Fq.45 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - Prishtinë; PDF në internet
 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Revista DITURIA ISLAME :Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Kaçanikut . Nr.213, Fq.52 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - 2007 Prishtinë; PDF në internet
 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Revista DITURIA ISLAME : Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Rahovecit. Nr.197, Fq.58 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - Prishtinë
 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Revista DITURIA ISLAME :Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Hanit të Elezit . Nr.208-209, Fq.59 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - 2007 Prishtinë; PDF në internet
 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Revista DITURIA ISLAME :Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Preshevës . Nr.216-217, Fq.42 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - 2007 Prishtinë; PDF në internet
 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Revista DITURIA ISLAME : Pasqyrë përmbledhëse për xhamitë e KBI të Kamenicës. Nr.203, Fq.51 - KBI e Kosovës - Prishtinë, shtypi Koha - Prishtinë; PDF në internet
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.