Java Scripts Libri

Është një përmbledhje e lirë e Java skriptave të përshtatura në gjuhën shqipe. Pjesmarrja juaj në pasurim të këtij libri enciklopedik është i mirëpritur.

MËSIME
  MËSIME
   PUNIME
   1. Mileniumi i ri
   2. Klikimi me mi
   3. Alarmuesi
   PUNIME
    PUNIME


     This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.