Matricat dhe përcaktorëtMatricat dhe përcaktorët


nga
Viki-libri


redaktor
Hipi Zhdripi
2008
PËRMBAJTJA

Hyrje


Matricat


Përcaktorët


Sistemet e ekuacioneve


Format lineare


This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.