Autorët antikë për Ilirët

çVini Re! Jeni duke lexuar pjesë në punim e sipër. Por mendojmë se ja vlenë të lexohen nga të interesuarit. Për bashkpunim shiko Wikibooks:Kuvendi
Autorët antikë për Ilirët


nga
Hipi Zhdripi
Përkthime dhe pjesë të
përmbledhura nga literatura shqipe


redaktor
Hipi Zhdripi
2005


Përmbajtia


Homeri
Hesiodi
Varroni
Fjalë të përdorura


Libri: Autorët antikë për Ilirët ka për qëllim që lexuesve t'ju sjell disa rradhë nga autorë të ndryshëm të antikës, të cilët me qëllim të caktuar apo tërthorazi, kanë shkruar në veprat e tyre për natyrën, jetën me fjalë të tjera botën ilire.

Më shumë vargje të shkruara nga autorë antikë do të gjeni në librin e pregatitur nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Arkeologjisë të titulluar: ILIRËT DHE ILIRIA TE AUTORËT ANTIKË Nga BOTIMET TOENA Tiranë, 2002

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.